- Bør vente med å godkjenne Luno

Statoil står i spissen for en studie som skal utrede om muligheten for å bygge ut de nye feltene i Nordsjøen med kraft fra land. Miljøstiftelsen Zero mener derfor at olje— og energidepartementet må vente med å godkjenne utbyggingen av Luno-feltet til denne studien er klar.

Publisert: Publisert:

Olje- og energiminister Ola Borten Moe bør vente med å godkjenne Luno-utbyggingen til utredningen om kraft fra land er klar for hele området, mener Zero. Foto: Scanpix

Denne artikkelen er over åtte år gammel

Operatørene og rettighetshaverne for feltene Johan Sverdrup, Dagny, Draupne og Luno i Nordsjøen skal finne ut om det er mulig å etablere et knutepunkt for forsyning av strøm fra land. Denne utredningen skal danne grunnlag for å ta en beslutning om elektrifisering, heter det i en melding fra Statoil.

Studien ledes av Statoil, sammen med operatørene Lundin og Det norske oljeselskap samt øvrige rettighetshaverne.

Les også

Moe vil elektrifisere nye oljefelt

Det er olje— og energidepartementet, med Ola Borten Moe i spissen, som har tatt initiativet til arbeidet.

Er det mulig?

Gjennom studien håper selskapene å finne ut hvilke tekniske og kommersielle løsninger som er mulig.

Ideen er at de skal lages et rammeverk som kan gjøre det mulig å etablere et eget selskap som kan eie og drive anleggene som skal stå for distribusjonen av kraft til plattformene.

Det er elefantfunnet Johan Sverdrup som gjør det mulig å utvikle en felles kraftløsning sammen med de andre mindre feltene i området som kalles Utsirahøyden. Andre installasjoner vil også få muligheten til å koble seg på senere.

Studien vil omfatte en offshore distribusjonsplattform lokalisert nær Johan Sverdrup, likestrøms-kabler fra land til distribusjonsplattformen og vekselstrøms-kabler videre til mottaksplattformene. Analysen av kraftsituasjonen ved aktuelle tilkoblingspunkt på land vil også være en del av studien, heter det i meldingen fra Statoil.

Det vil også være nødvendig med omformere og transformatorer på distribusjonsplattformen og på land, samt vekselstrøms-kabler og utvidelse av eksisterende bryterstasjon for tilkobling til nettet på land.

Framdriftsplanen for studien vil i stor grad være styrt av planene for de aktuelle mottakerne av kraften. Konseptvalg og investeringsbeslutning vil tidligst bli foretatt fjerde kvartal i år.

Da vil det bli tatt en beslutning om gjennomføring av elektrifiseringen av eierne av feltene, basert på økonomisk lønnsomhet og gjeldende myndighetskrav og rammebetingelser.

Luno må vente

— Vi er glade for at Statoil er i gang med den formelle prosessen, og det er bra at Ola Borten Moes signaler blir tatt til følge. Det viktigste for oss er at de slår fast at elektrifisering kan skje i 2015 eller 2016. Det betyr at disse feltene kan elektrifiseres fra dag en, sier rådgiver i miljøstiftelsen Zero Kari Elisabeth Kaski til Aftenbladet.

Les også

Elektrifiserings-test for Borten Moe

Lundin har allerede levert plan for utbygging og drift (PUD) for Luno-funnet.Kaski sa da den ble overlevert til olje— og energiministeren at hun ikke var fornøyd med at Lundin i sin søknad for utbygging og drift (PUD) av Luno, eller Grieg som er foreslått som nytt navn på feltet, ikke hadde konkludert med at elektrifisering fra land fra dag en er lønnsomt.

— Vi mener at denne søknaden nå ikke kan ferdigbehandles uten at denne studien om elektrifisering av hele området er ferdig utredet, sier Kaski.

Følg energiredaksjonen på Twitter.com/AenergiNO

06Mar_Utsira_468no.jpg Foto: Statoil

Publisert: