• Det nye selskapet vil bli verdens største på offshore boligrigger. Her illustrert ved Prosafe-riggen «Regalia». Prosafe

Prosafe sluker konkurrent

Prosafe og Floatel International slår seg sammen for å stå sterkere i et utfordrende marked.