• Bjørn Tore Røshol kjempet for etterregistrering av arbeidere på gassanlegget Nyhamna som hadde vært utsatt for kreftfremkallende benzen. For ham fikk kampen store omkostninger, med psykiske helseplager. Jon Ingemundsen

Shell drev gassanlegg i ni år uten å oppfylle kreft-krav

STORTINGSHØRING: I 2016 oppdaget Petroleumstilsynet at Shell ikke hadde register for ansatte på Nyhamna som hadde vært utsatt for kreftfarlig gass. Det skulle vært på plass i 2007.