• – Det er ganske tydelig for oss at Forus tar den største støyten i nedbemanningen og effektiviseringen av selskapet, sier Anne Horneland, klubbleder i Industri Energi, som er den største fagforeningen i Statoil. FOTO: Aasland, Jarle

Bekymret for Statoils hovedkontor

Anne Horneland i Statoils fagforening Industri Energi er bekymret for at hovedkontorfunksjoner flyttes fra Stavanger og at hovedkontoret forvitrer.