Statoil-ansatte vil kutte i helikopterpendling

Dødsulykken utenfor Shetland gjør at fagforeningen Lederne igjen ber Statoil kutte i helikopterbruken. Frykten er at økonomi går foran sikkerhet.

Publisert: Publisert:

GUllfaks Foto Statoil.jpg

Forrige uke gikk koordinerende hovedvernombud Peter Alexander Hansen i Statoil ut og advarte mot utviklingen på norsk sokkel. Høyt aktivitetsnivå og et stadig press på etablerte ordninger gjør at vernetjenesten mottar bekymringsmeldinger i økende antall.

Et område som bekymrer mange, er økt bruk av dagpendling mellom plattformer med helikopter (skytling). Fagforeningen Safe viste til at helikoptertransporten er det Statoil-ansatte føler seg mest utrygge med.

Så måtte et helikopter med oljearbeidere nødlande i sjøen ved Shetland fredag kveld. Fire personer omkom.

— Statoil må ta inn over seg ulykkene som har vært med helikopter og revurdere bruken av skytling. Ansatte er urolige, men selskapet tar ikke utfordringen på alvor, sier Hans Fjære Øvrum, tillitsvalgt og styremedlem i Lederne.

- Økonomene styrer

Konsernsjef Helge Lund har uttalt at Statoil skal bli ledende på helse, miljø og sikkerhet (HMS), en ambisjon Lederne støtter fullt og helt. Men de ser ikke at den er forenelig med at plattformene fylles med mer personell enn de er beregnet for.

— Vårt inntrykk er at det er økonomene som styrer i Statoil, og at økonomi går på bekostning av HMS. Vår beskrivelse av situasjonen blir i liten grad tatt hensyn til, sier Øvrum.

Han påpeker at Statoil sparer mange millioner på praksisen, fordi skytling kan bidra til at stanser på plattformen blir kortere.

— Nye plattformer bygges ikke med nok boligkapasitet. Økonomene lager rammer for prosjektene, og tilstrekkelig lugarkapasitet taper. Lenge var Statoil restriktiv med skytling, spesielt etter Norne-ulykken. Nå ser vi at både det og hotbedding (personer på dag- og nattskift bruker samme seng, red. anm.) brukes ofte. Vi har vært krystallklare på at vi har passert ei grense, og at økonomi går foran HMS, sier Øvrum.

Bosted og arbeidssted

Fagforeningen er klar på at Statoil nå må vurdere dagpendling med helikopter for ansatte.

— Vi mener at vi må ha samme bosted og arbeidssted når vi er ute. Dette øker sikkerheten og effektiviteten. Målet må være å skape trygghet for arbeidstakerne. Vi sier ikke dette for unødvendig å skremme og skape engstelse, men det er en kjensgjerning at vi skytling betyr betydelig økt risiko for oljearbeiderne.

— Overdriver dere ikke? Det er lenge siden forrige helikopterulykke på norsk sokkel og både involverte selskap og myndigheter sier det er trygt?

— Vi aksepterer at vi må fly helikopter. Men skytling som arbeidstransport øker risikoen unødvendig og betyr at økonomisk hensyn veier mer enn opplevd sikkerhet hos oljearbeidere.

Statoil svarer

Informasjonssjef Ørjan Heradstveit i Statoil bekrefter at selskapet nå bruker skytling mer enn før, men påpeker at det er en begrenset økning som skyldes høyere aktivitet enn normalt ved noen installasjoner den siste tiden. For Statoil er ikke skytling en optimal løsning.

— Vi jobber med å redusere bruken av skytling og setter inn floteller i større grad enn før når vi har stor aktivitet på en installasjon, for eksempel i forbindelse med en revisjonsstans. Bruk av lugardeling kan også benyttes i samsvar med gjeldende regelverk for å kunne redusere skytling ved økt behov for innkvartering.

— Er det økonomene som bestemmer, ikke sikkerheten?

— Nei. Vår øverste prioritet er sikkerhet. All aktivitet vi planlegger og gjennomfører vurderes alltid i forhold til risiko og sikkerhet.

— Bygges plattformer med dårligere lugardekning nå enn tidligere, slik at det legges opp til mer skytling og hotbedding?

— Våre installasjoner har god lugardekning ved normal drift, men både lugardeling i samsvar med gjeldende regelverk og bruk av floteller må til når vi har perioder med høyere aktivitet enn normalt.

— Har Statoil vurdert mindre skytling etter ulykken på Shetland?

— Når det skjer ulykker vurderer vi alltid behov for tiltak og endring av praksis, sier Heradstveit.

Publisert: