• Økt gassproduksjon fra Troll-feltet eller utvikling av nye gassfunn kan bidra til at Norge opprettholder gassandelen til Europa de neste årene. Jon Ingemundsen

Equinor taper gassterreng i Europa

Skipslaster med LNG til Europa sender gassprisen nedover og stjeler markedsandeler fra Equinor.