• Det var kakefeiring da Goliat-plattformen startet produksjonen. Jonas Haarr Friestad
    Galleri

Goliat stengt ned mer enn hver tredje dag

I oppstartsperioden var Enis Goliat-plattform stengt ned rundt 40 prosent av tiden. Gjennomsnittet for plattformer på norsk sokkel er 15 prosent.