• Riksrevisor Per-Kristian Foss skal undersøke Petroleumstilsynet. Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Riksrevisjonen vurderer rolleblanding i Petroleumstilsynet

Rapporterte hendelser i det offentlige og varslere som har meldt inn om kritikkverdige forhold til Riksrevisjonen om Petroleumstilsynet, er grunnlaget for at Anne Myhrvold og Petroleumstilsynet undersøkes.