• Marit Mazzetti følger med på forsøket Samuel Wiseman kjører i laboratoriet på NTNU. Marie von Krogh

Hun leder jobben med å gjøre norsk oljeproduksjon utslippsfri

Målet er å produsere norsk olje og gass uten utslipp i 2050. Sintef-forsker Marit Mazzetti tror de skal være godt på vei lenge før den tid.