• Undersøkelsen fra Norges Bank viser at det er oljeserviceselskapene som vil merke en nedgang i oljeprisen hardest. Sverdrup Steel har de siste årene gjort seg mindre avhengig av oljebransjen. Anders Minge

Oljeleverandørene rammes hardest ved nytt oljeprisfall

Norges Bank ba bedrifter svare på hva som vil skje hvis oljeprisen falt med 30 prosent. Oljeservicebedriftene var mest negative.