Jubel for Johan Sverdrup-olje – to måneder før planen

Produksjonsoppstart mer enn to måneder før planlagt, og en utbygging som ble 40 milliarder kroner billigere enn anslått. Johan Sverdrup-feltet er allerede en økonomisk suksess.

Plattformsjef Ann-Cathrine Holmen i kontrollsenteret på Johan Sverdrup-plattformen da første brønn ble åpnet lørdag.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Det var jubel både onshore og offshore, hos operatør, partnere og underleverandører, da den første oljen ble hentet opp på Johan Sverdrup-feltet lørdag. De tredje største oljefeltet på norsk sokkel etter Ekofisk og Statfjord, gjorde endelig det det skulle: hente opp råolje. Nå starter inntjeningen.

Så hvordan kunne gigantprosjektet starte opp produksjonen to måneder tidligere enn planlagt?

– Først og fremst skyldes det menneskene som har jobbet på prosjektet. Det har vært et usedvanlig godt samarbeid mellom alle partnerne, og ikke minst med leverandørindustrien. Prosjektet er jo bygd i en periode da det var skikkelig nedtur i oljebransjen. Det har nok bidratt til den fantastiske innsatsen og gode kvaliteten. Komplikasjoner som kan komme på så store utbygginger som dette, har vi ikke hatt på Johan Sverdrup. Dermed ble prosjektet raskere og mer effektivt gjennomført enn forventet, sier konserndirektør Anders Opedal for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor til Aftenbladet.

Alle går rundt med Ipad

I tillegg er er det tatt i bruk ny teknologi. Ny løfteteknologi sparte utbyggingen for mer enn to millioner arbeidstimer i havet. Dette reduserte sikkerhetsrisikoen, og forkortet utbyggingstiden med flere måneder.

– Vi har også tatt i bruk digitale løsninger på feltet som forbedrer og effektiviserer driften. Nå går alle rundt med en Ipad der de for eksempel kan få tegninger rett opp på skjermen, istedenfor å gå til arkivet for å hente. Også dette har spart oss for minst én måneds arbeid i gjennomføringsfasen, sier Opedal.

Én av 10 brønner åpnet

Produksjonen lørdag 5. oktober ble startet ved at ventilen ble åpnet i én brønn. I fase 1 er det totalt 10 brønner, som vil åpnes gradvis fram til neste sommer. Først da nås den fulle kapasiteten på 440.000 fat per døgn.

– Den åpnede brønnen produserer olje for rundt 30 millioner kroner i døgnet, sier Opedal.

Norske flaggvimpler og jubel i kontrollsenteret på land.

På grunn av usikkerhet rundt produksjonsstartdatoen, finnes det ingen nøyaktig beregning på hvor mye olje som vil bli produsert – og solgt – i budsjett- og regnskapsåret 2019.

I Fase 1 er produksjonen 440.000 fat olje per dag. Når Johan Sverdrup-feltet når fase 2 i 4. kvartal 2022, kan den totale daglige produksjon etter hvert bli 660.000 fat per dag. I feltets driftsfase, som er forventet å vare i mer enn 50 år, vil Johan Sverdrup-feltet gjennomsnittlig gi 3400 årsverk i året.

Positive tester på hele feltsenteret

Helt overraskende var den fremskyndede produksjonsoppstarten ikke. Equinor meldte tidlig i september at produksjonsstarten kunne komme i oktober på gigantfeltet, som ligger 160 kilometer vest for Stavanger.

Det som gjensto da var å teste utstyr og alt som trengs for at hele feltsenteret – fire plattformer – skal fungere som planlagt.

– Hvis det er tilfellet, vil produksjonen starte i løpet av oktober. Men vi starter ikke produksjonen før det er trygt og tilrådelig å gjøre det, sa Opedal da.

Offshore-personell jublet også for den første olje fra Johan Sverdrups første brønn.

– Alle smiler på plattformen

Dagen derpå er plattformsjef Ann-Cathrine Holmen storfornøyd med produksjonsoppstarten. Søndag formiddag rapporterer hun at alt er vel, og at alt så langt går etter planen.

– Alle går bare rundt og smiler her i dag. I ettermiddag skal vi 614 om bord feire det første produksjonsdøgnet med kake, sier den 51 år gamle plattformsjefen fra Stjørdal i Trøndelag til Aftenbladet.

Hun mønstret på plattformen onsdag, men har vært i rotasjon her i halvannet år.

– Alle har jobbet knallhardt for å få til en så tidlig produksjonsstart som mulig.

Selve brønnåpningen lørdag skjedde ved å trykke på en knapp som åpner brønnens ventil. Dette skjedde med link til kontrollrommet på land og til partnere.

– En operatør sto ute ved brønnen og registrerte bevegelsen da oljen begynte å strømme. Det var et stort øyeblikk, sier Holmen.

– Vi er i gang! Milepælen for Johan Sverdrup-feltet ble feiret av alle de 614 om bord.

Etter den opprinnelige planen skal en ny av de ti brønnene åpne hver sjette dag, og arbeidet fram til neste brønnåpning er allerede i gang.

– Før den kan åpne, vil vi analysere alle data fra den første brønnen, sier Holmen.

Oljedirektøren gratulerer

Det er ni år siden Johan Sverdrup-feltet ble påvist. Døgnet rundt i de neste 40 årene skal olje fra dette feltet sikre store inntekter til Norge.

– Det skulle ta mer enn 50 år med leting i dette området før Johan Sverdrup ble funnet. Våre analyser viste at store uoppdagede oljevolumer fortsatt måtte finnes i Nordsjøen. Men at så mye var samlet i ett felt, var en overraskelse for oss alle, sier oljedirektør Bente Nyland i en melding fra Oljedirektoratet.

– Johan Sverdrup er beviset på at det å se på gamle, tilgjengelige data med nye øyne og teste ut nye ideer gir resultat. Eventyret på norsk sokkel er på langt nær over, det er Johan Sverdrup et bevis på.

I henhold til gjeldende prognose, kommer Johan Sverdrup til å stå for mer enn en fjerdedel av norsk oljeproduksjon i 2023.

Nyland minner om at det er nå jobben starter:

– Selv om Johan Sverdrup inneholder store volumer olje, så vil Oljedirektoratet være tett på og se til at alle nødvendige tiltak for å utvinne alle lønnsomme dråper blir iverksatt – slik petroleumsloven krever.

Les også

Slik blir det på Johan Sverdrup-feltet

Publisert: