• Henriette_Westhrin_1500x2000.jpg Regjeringen

Ny statssekretær i Miljøverndepartementet

Henriette Westhrin er utnevnt til ny statssekretær i Miljøverndepartementet. Hun kommer fra tilsvarende stilling i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, der hun arbeidet for Audun Lysbakken.