Millionlønn fyrer opp oljekonflikt

At sokkelarbeidere nesten tjener én million kroner i snitt, blir avvist av provosert hovedtillitsvalgt i Statoil.

Publisert: Publisert:

Hovedtillitsvalgt Per Helge Ødegård i Lederne i Statoil mener Oljeindustriens Landsforening trapper opp konflikten før meklingen i sokkeloppgjøret fredag. Foto: Pål Christensen

Heidrun-plattformen, hvor Svein Arvid Olsen er tillitsvalgt for Lederne, blir hardt rammet hvis sokkeloppgjøret ender i streik. Foto: Erlend Skarsaune

Produksjonen på Heidrun tilsvarer rundt 30 millioner kroner daglig. Ved streik rammes plattformen hardt.

Fredag skal partene i årets sokkeloppgjør møtes til mekling i Oslo. Nå har Oljeindustriens Landsforening (OLF) gått ut med lønnsstatistikk som viser at sokkelarbeiderne i oljeselskapene tjener rundt én million kroner i snitt.

Les også

Oljearbeiderne får blankt pensjons-nei

Men både tallet og utspillet vekker reaksjoner. Hovedtillitsvalgt Per Helge Ødegård i Lederne i Statoil mener regnestykket blir direkte feil.— Topplønnen for en fagarbeider i Statoil på sokkelen er 590.000 kroner. Da er både grunnlønn og sokkeltillegget tatt med. Når OLF går ut med at snittet er nesten 750.000, må de begynne å forholde seg til fakta, sier Ødegård.

Flere lønnsbiter

OLF har kommet fram til sine lønnstall med å ta utgangspunkt i en statistikk fra 2009. Der har oljeselskapene rapportert inn for 2517 operatøransatte (ikke forpleining). Så har OLF lagt på åtte prosent lønnsvekst over to år for å oppdatere tallene, og anslår at samlet lønn nå har passert 960.000 kroner.

Les også

Tar lockouttrussel som krigserklæring

Totallønnen er satt sammen av ulike biter. Det OLF kaller grunnlønn på 597.743, er i statistikken fra 2009 delt i grunnlønn og en sokkelkompensasjon (47 prosent av grunnlønnen).Dermed er grunnlønnen på 406.465 og sokkelkompensasjonen på 191.278. Så følger andre tillegg på totalt 132.305 (ventetillegg, nattillegg og andre tillegg), noe som gir 730.048 kroner. Til slutt kommer overtidsbetaling, som i 2009 var på 218.000 kroner.

339 timer overtid

Sokkelansatte i oljeselskapene har arbeidstid tilsvarende 1460 timer i året. Oversikten fra 2009 viser at de i snitt jobbet 1799 timer – eller 339 timer overtid i snitt.

Og nettopp her mener hovedtillitsvalgt Ødegård i Lederne i Statoil at statistikken blir helt feil.

— Sokkelarbeidere blir tvunget til å gå mye overtid. De fleste er ikke interessert i dette, og bruken går også utover sikkerheten offshore.

Provosert

Ødegård mener utspillet fra OLF er taktisk før meklingen i årets sokkeloppgjør begynner fredag. Målet mener han er å provosere, for å gjøre det vanskelig å komme fram til en løsning.

— Nå blir det en voldsom konflikt når vi møter dem fredag, og det får OLF ta ansvaret for når de kommer med et sånt utspill. Også overtidsbruken blir et tema, sier Ødegård.

Overtidsnekt?

Ødegård peker på at det er svært problematisk med så mange overtidstimer i snitt, og at det går utover sikkerheten. Ødegård kan love at også overtid blir et hett tema i meklingen.

— For våre medlemmer kan det bli aktuelt å nekte å gå overtid. Loven sier at bemanningen skal være tilstrekkelig, men så har selskapene regnet seg fram til at det er billigere å la ansatte gå ekstra, sier Ødegård.

Pensjonsstrid

For OLF er det viktig å trekke fram totallønn fordi de tariffestede tilleggene er betydelige. At det også er en del overtid, bekymrer ikke.

Les også

Trugar med å stenge sokkelen

Et vanlig årsverk på land er 1950 timer med ferie, rundt 1800 uten. Skiftarbeid har 1752 timer. På sokkelen er et årsverk altså 1460 timer.— Vi ser ingen grunn til bekymring for bruken av overtid offshore, timeantallet ligger langt under et vanlig årsverk på land, sier informasjonssjef Eli Ane Nedreskår.

Publisert: