Statoil fortsetter med oljesand

Forslaget falt på tirsdagens generalforsamling.

Tina Lameman og Francois Paulette vil at Statoil skal ut av oljesand i Canada.
Publisert: Publisert:
Styreleder Svein Rennemo mener Statoil forholder seg bra til urbefolkningen i Canada.
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Statoil kommer til å fortsette med sitt engasjement innen oljesand i Alberta, Cananda. På tirsdagens generalforsamling la Greenpeace og WWF fram et fellesforslag om å trekke ut Statoil av oljesand.

Saken var den som hadde flest innlegg på talerlisten, med representanter fra den kanadiske urbefolkningen, besteforeldreaksjonen, Miljøpartiet de Grønne, WWF og Greenpeace selv, samt enkeltaksjonærer som ba Statoil trekke seg ut.

Les også

De vil stanse Statoil

Forslaget falt. Bare 0,46 av de avgitte stemmene stemte for forslaget. I saken om at Statoil ikke skal ha aktivitet i islagte farvann i Arktis, var noen flere aksjonærer for, her stemte 0,5 prosent for forslaget.

Staten, som totalt eier 70,6 av aksjene i Statoil, inkludert via Folketrygdfondet, stemte med sin representant for fortsatt aktivitet i oljesand og videre Arktis-eventyr.

Som forventet

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace, mener utfallet var som forventet. Han hadde ikke noe håp på forhånd om at saken skulle snu, men var der for å få fram saken i lyset igjen.

– Vi må være veldig fornøyde. Vi har en forsvinnende liten eierandel, men likevel får vi Statoils — Statoils - generalforsamling til å dreie seg om viktige miljøsaker. Vi får bare håpe at vi får komme igjen neste år, sier Gulowsen, som ikke kan fri seg fra tanken om at styret i Statoil ikke reflekterer synet til mange politikere på Stortinget.

– Selv om mange politikere mener det er feil at Norge engasjerer seg i oljesand, er de redde for å mene noe overfor Statoil-styret. På den måten fraskriver de seg ansvar, understreker Gulowsen.

Klar beskjed fra inidianerne

På talerstolen var også indianer Tina Lameman som var utsendt fra urbefolkningsmyndigheten i Beaver Lake Cree. Hun framholdt overfor generalforsamlingen at Statoil er blant oljeselskapene som er med på å ødelegge livgrunnlaget til urbefolkningen.

Hun fortalte videre om avtalen fra 1876 og om indianerenes rett til å forvalte områdene, noe myndigheten i Canada har brutt, mener indianerne. Nå skal de også få prøve saken for retten.

Les også

Statoils store risiko

– Dette er grunnlovfestete rettigheter vi har, og de kan ingen ta fra oss. Jeg vil si til Statoil at vi kommer til å vinne denne saken, sa Lameman.

Høvdingen i Dene Nation, Francois Paulette var også på plass. Slik han har vært to ganger før. Området til Dene Nation strekker seg opp mot canadisk arktis.

– Min mor spør meg hvorfor jeg må reise til Stavanger og Norge for tredje gang for å fortelle at Statoil må stoppe med å ødelegge områdene. Da må jeg si til henne at disse folkene har ikke forstått hva jeg sier

– Forsvarlig virksomhet

Både konsernsjef Helge Lund og styreleder Svein Rennemo viste til forventninger i markedet, mangel på fossil energi framover. De mente det fortsatt avr viktig at Statoil avr engasjert i Canada, selv om det utgjør en forsvinnende liten andel Statoils totalproduksjon. 16000 fat per dag av en total på 2 millioner fat.

– Vi opererer i en industri som er en viktig del av verdens økonomiske utvikling og en vitkig del for å understøtte den utvikling i levestandard som befolkningen etterspør. Både som styreleder og bestefar så emner jeg dete r et etisk imperativ som er sentralt og som jeg vektlegger. Vi som selskap har ansvar til å drive vår virksomhet til å drive vår virksomhet på en ansvarlig måte når det gjelder miljlø og samfunnsansvar.

– Vi har en trinnvis utvikling når det gjelder oljesand. Vi skal møte miljømessige mål, men vi kan ikke si oss fornøyd med der vi er i dag, vi må videre. Dersom vi ikke når målene våre, må det få konsekvenser for denen delen av vår virksomhet. Samtidig trenger vi bedring i lønnsomheten av denne virksomheten. Vi mener vi operer både miljømessig forsvarlig og samfunnmessig ansavrlig overfor lokalsamfunnet, sa Rennemo.

– For høy risiko, mener Storebrand

Poenget til Rennemo om at virksomheten i Canada må øke inntjeningen, er noe Storebrand har bitt seg merke i. Storebrand var den største aksjonæren som stemte mot Statoils oljesand. Totalt utgjør aksjonærverdiene av de som stemte mot cirka 2,1 milliarder.

Også i år er Storebrand en av aksjonærene som støtter forslaget om at Statoil må trekke seg ut av oljesand i Canada.

– Vi mener det er helt urimelig å utvinne brensler som er så forurensende, øker utslippene av klimagasser og gjør det vanskeligere å nå 2 gradersmålet. Når vi forvalter pensjonspengene til folk, er vi avhengige av forutsigbarhet i markedet. Vårt perspektiv er derfor gjerne 30-50 år fram i tid. Framover mener vi det er for stor risiko knyttet til oljesand, sier Christine Tørklep Meisingset, forvalter og leder av bærekraftig analyse i Storebrand kapitalforvaltning.

– Storebrand har knappe 0,4 prosent eierandel i Statoil. Sammen med totalt 75 andre investorer fra Europa og Nord-Amerika i to forskjellige grupper er Storebrand med på å øke press på oljeselskaper over hele verden for at de skal få mer bærekraftig drift. Gruppene representerer verdier for vel 14000 milliarder kroner i verdens oljeselskaper.

Vil påvirke

– Når dere mener dette er feil, hvorfor selger dere ikke eierandelen i Statoil?

– Fortsatt tror vi at vi kommer til å være avhengige av olje og gass i mange år framover. Som forvalter av pensjon skal vi levere god avkastning til akseptabel risiko, og vi har ikke kommet dit at vi helt kan unngå å investere i fossil energi, sier hun og legger til:

– Skal vi eie oljeselskaper, er Statoil blant de som driver mest effektivt. Vi mener derfor det er bedre å sørge for at det skjer en endring i Statoil framfor å selge oss ut. Vår erfaring tilsier at det er mulig å få til dersom vi stiller gode og relevante spørsmål, uansett om vår eierandel er forholdsvis liten. For vårt hovedpoeng er at oljesand er for risikabelt, forklarer Tørklep Meisingset.

Publisert: