• Sjefen for det internasjonale fornybarbyrået, Irena, Adnan Amin, tror at etterspørselen etter olje snart vil nå en topp. Rune Vandvik

– Vi er midt i en energirevolusjon

ENERGI: Det er ønsketenkning å tro at oljeselskapene vil tjene like mye penger som før, i mange tiår framover, mener Adnan Z. Amin, sjef for det internasjonale fornybarbyrået, Irena.