• Oljearbeidere på borerigger har tatt sin del av byrden i oljenedturen, når det nå går bedre krever de lønnsøkning. Jon Ingemundsen

Riggansatte forventer skikkelig lønnsløft

Vil ha sin del av oljeoppturen når aktiviteten har tatt seg betydelig opp og selskapene trenger flere ansatte.