Gassled-saken: Høyesterett har satt punktum i milliardkrangel

Staten har vunnet helt fram i den såkalte Gassled-saken. «Det er ikke grunnlag for ugyldighet» heter det i dommen fra høyesterett 28. juni 2018.

Gassled er et rørledningssystem som frakter gassen fra norsk sokkel til ulike land i Europa.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

For ett år siden ble staten frifunnet også i lagmannsretten i milliardsøksmålet fra Gassled-eierne Njord Gas Infrastructure, Solveig Gas Norway, Silex Gas Norway og Infragas.

Før det tapte gassrøreierne i Oslo tingrett: LES ALT OM SAKEN I AFTENBLADET

Kuttet i inntektene

Spørsmålet var om Olje- og energidepartementets vedtak 26. juni 2013 om å endre forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer med virkning for bestemte innretninger ("tarifforskriften") var gyldig.

Endringen ble gjort for at det skulle bli billigere for oljeselskapene å sende gassen gjennom verdens største offshoresystem for transport og prosessering av gass, Gassled, og at dette igjen skulle legge til rette for flere utbygginger på norsk sokkel.

Gassled består av en rekke gassrørledninger på bunnen av Nordsjøen og Norskehavet, noen prosesseringsanlegg på land i Norge og seks mottaksanlegg i Storbritannia, Frankrike, Belgia og Tyskland.

Fire av Gassled-eierne mente de tapte penger - masse penger. I juni 2014 bestemte selskapene, som er eid av seks av verdens største pensjons- og investeringsfond, at de ville saksøke staten ved olje- og energidepartementet.

– Taper 34 milliarder

De fire saksøkerne, Njord Gas Infrastructure, Solveig Gas Norway, Silex Gas Norway og Infragas, som eier rundt 44 prosent av Gassled, mente at reduksjon av tariffene innebærer et inntektstap på omlag 34 milliarder kroner.

Påstanden ble avvist av høyesterett, som skriver: «Tvisten knyttet seg til om endringen hadde tilstrekkelig lovhjemmel. Det var videre spørsmål om tariffreduksjonen innebar en krenkelse av Gassled-eiernes eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 1».

Høyesterett konstaterte at endringen av tarifforskriften i 2013 hadde hjemmel i petroleumsloven og at endringen også var i tråd med retningslinjene i petroleumsforskriften. Reguleringen innebar ikke en krenkelse av de ankende parters eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Det var da ikke grunnlag for å kjenne forskriftsendringen ugyldig.»

Olje- og energidepartementet er fornøyd med at staten vant fram i alle tre rettsinstanser.

«Ved denne dommen har Høyesterett nå bekreftet Olje- og energidepartementets vurdering av at de samlede tariffinntektene til eierne av Gassled innebærer at investeringene i gassrørledningene er fullt ut nedbetalt og at eierne har fått rimelig avkastning på sine investeringer,» skriver departementet i en kommentar til dommen.

Publisert: