• Hun vil fortelle sin historie, men vil være anonym fordi hun er redd for konsekvensene av å stå fram. Jonas Haarr Friestad

«Jeg aksepterte at slik er det. Slik er oljeindustrien, og så lenge ingen tar på meg, skal det gå greit»

TRAKASSERING: Da hun fikk seg oljejobb i Stavanger, trodde hun på en ny start. Så tok sjefen henne på låret.