Ekofisk-saken: Conoco Phillips-mekaniker tapte erstatningssak om å ha blitt forgiftet på jobb

Bjarne Kapstad saksøkte Tryg for 8,5 millioner kroner, men tapte i tingretten. Heller ikke lagmannsretten ga ham støtte i saken mot forsikringsselskapet.

Publisert: Publisert:

Bjarne Kapstad må innse at han heller ikke vant fram i Gulating lagmannsrett. Foto: Fredrik Refvem

 • Erlend Skarsaune
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I 20 år jobbet han på Ekofisk-feltet i Nordsjøen for Conoco Phillips. Bjarne Kapstad mener at grunnen til at han i 1997, 44 år gammel, ble uføretrygdet fra jobben som kranmekaniker, var at han hadde fått varige skader av omgang med farlige stoffer på jobb. Svimmelhet gjorde at han ikke lenger klarte å jobbe mer.

Men forsikringsselskapet Tryg – hvor Conoco Phillips hadde kjøpt yrkesskadeforsikring – har ment at årsaken til at Kapstad ikke lenger klarte å jobbe ikke skyldes offshorejobben. Derfor saksøkte Kapstad Tryg for 8,5 millioner kroner. Saken var oppe i Stavanger tingrett i januar og Kapstad tapte. Nå er det klart at han også har tapt ankesaken, i en énstemmig dom fra Gulating lagsmannsrett.

Trygs advokat Jo Gjennestad vant fram i Gulating lagmannsrett. Foto: Fredrik Refvem

Ny konklusjon

For de tre lagdommerne Roar Klausen, Haakon Meyer og Jørn Ree er i stor grad enig med konklusjonene fra tingretten. Det er Kapstad som må bevise at han er påført en yrkessykdom som Tryg skal betale for.

Lagmannsretten viser til overlege Karl Færdens skriftlige erklæring fra tingretten, hvor han var rettsoppnevnt sakkyndig. Han konkluderte først med at det var mindre enn 50 prosent sjanse for at Bjarne Kapstad hadde fått løsemiddelskade – toksisk encefalopati – av jobben på Ekofisk, men snudde etter å ha hørt vitnemålene under rettssaken i Stavanger.

Les også

Ekofisk-saken: Ja, sier Tryg-advokaten. Nei, sier ekspertvitnet hans

Les også

Ekofisk-saken: - Offshorearbeidere får ikke løsemiddelskade

– Vanskelig å forstå

Den endrede vurderingen blir imidlertid ikke vektlagt av lagmannsretten. Lagdommerne viser til at Færden i hovedsak bygger på opplysninger Kapstad selv ga. De peker også på at Færden i lagmannsretten ga uttrykk for at konklusjonen fortsatt er «beheftet med tvil». Lagdommerne legger også mye vekt på at de «forholdsvis massive helseplagene som er nevnt» ikke er dokumentert av helsepersonell før i 2006. Ja, Kapstad har forklart at det var vanlig ikke å varsle om slike problemer på helsekontroller på plattformen i frykt for å miste jobben, men dommerne synes likevel det er «vanskelig å forstå at dette ikke kan spores klarere i den skriftlige medisinske dokumentasjonen.» Og når Kapstad heller ikke kan bevise at han tok dette opp med fastlegen, konkluderer dommerne med at forklaringen hans er svekket.

Les også

Ekofisk-advokat etterlyser gjennomgang av helseskader hos oljearbeidere

Blodtrykk? Kolesterol?

Også overlege og forskningssjef Marit Skogstad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt var sakkyndig vitne i saken, oppnevnt av Tryg. Aftenbladet har tidligere omtalt at dette er et brudd på arbeidsgiverens retningslinjer. Der framgår det at for at ansatte skal være sakkyndige vitne, skal de være oppnevnt at retten, ikke en av partene.

Lagdommerne viser til at Skogstad ikke har funnet sammenheng mellom Kapstads svimmelhet og jobben på Ekofisk. De nevner også Skogstads poeng med at svimmelhet er et vanlig helseproblem, og at «blodtrykksproblemer hos Kapstad kan være en alternativ årsak til hans problemer» eller at hans kolesterolnivå er «en potensiell alternativ årsak til hans problemer.» Lagdommerne viser også til at Skogstad mener at Kapstads plager er uvanlige for løsemiddelskadde - og at deres konklusjon er at det ikke er sannsynliggjort en sammenheng med mekanikerjobben på Ekofisk.

At Nav kort tid før ankesaken begynte, konkluderte med det motsatte – Kapstads uførhet skyldes i sin helhet løsemiddelskaden (toksisk encefalopati) – skriver dommerne at de ikke tillegges noen vekt.

LES OM BJARNE KAPSTADS LØFTE TIL EN KOLLEGA PÅ DØDSLEIET

Publisert:

Les også

 1. Oljejobben tok livet av Tones ektemann: - Hvorfor skal det være så vanskelig for selskapene å innrømme at de har utsatt ansatte for farlige stoffer

 2. – Større risiko enn på lenge for at oljearbeidere skal bli forgiftet

 3. Ekofisk-direktøren møtte igjen kolleger han visste var ti år yngre enn ham. Nå så de ut som de var 30 år eldre

 1. Nordsjøen
 2. ConocoPhillips
 3. Uføretrygd
 4. Forsikring
 5. Oljebransjen