Mister CO2 fikk pris

CO2-fangstens far, Erik Lindeberg fikk i dag den internasjonale forskerprisen "The Sintef and NTNU CCS Award" for sin pionerrolle innen forskning på lagring av CO i geologiske lag.

Professor Erik Lindeberg.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Allerede i 1986 begynte Erik Lindeberg og hans SIintefkollega Torleif Holt å utvike et konsept som resulterte i et prosjekt på temaet ”gasskraftverk med CO-håndtering”.

Dette pionerprosjektet ble gjennomført for midler fra Statoil.

I dag er han professor og sjefsforsker ved Sintef Petroleumsforskning i Trondheim.

Prisen deles ut for første gang, og skal gå til forskere som utmerker seg innen feltene fangst, transport eller lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS). Den ble utdelt under en internasjonal forskerkonferanse om CCS i Trondheim i dag onsdag 15. juni, og vil bli delt ut annethvert år.

Før pristildelingen var det en åpen internasjonal nominasjon. Vinneren er utpekt av en tremannsjury bestående av representanter for Det internasjonale energibyrået IEA, British Geological Survey og Statoil.

Juryen trekker fram at Lindeberg sto sentralt ved unnfangelsen av selve ideen om å lagre CO fra fossilt fyrte kraftverk i geologiske lag under havbunnen for klimaformål. I begrunnelsen heter det videre at pionerinnsatsen hans har hatt global betydning.

Lindeberg selv var ikke itlgjengelig for kommentar i dag.

Publisert: