Andelen langtidsledige er alarmerende høy - først ryker hytte og bil

Andelen langtidsarbeidsledige er alarmerende høy. Men det sitter langt inne før arbeidsledige må selge huset for å komme over den økonomiske kneika. Først ryker hytte og bil nummer to.

For tiden utgjør langtidsledige 60 prosent av total antall ledige og utgjør nesten 6000 mennesker, noe som er en uvanlig høy andel.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

-Selv om mange har brukt opp rettighetene sine når det gjelder dagpenger, ser vi ikke noe utslag for denne gruppen når det gjelder overgang til sosialhjelp. Dette tyder på at de aller fleste av de som er rammet av nedgangen i olja blir forsørget, kommer ut i jobb, har oppsparte penger eller realiserer verdier som gjør at de klarer seg, sier Stig Veland, leder for Nav Eiganes og Tasta.

Veland har ikke registrert en betydelig økning av sosialhjelp når mange arbeidsledige nå er inne i en tid hvor de mister dagpengene. Derimot sier han at andelen som er på sosialhjelp har flatet ut i 2017 sammenlignet med 2015 og 2016.

LES MER: Tre år med oljesmerte

Nedgangen i oljebransjen har vært tøff for mange husholdninger som må vende seg til et helt annet forbruksmønster og ny økonomisk hverdag.

Får ikke sosialhjelp

Nav vurderer i hvert enkelt tilfelle hvilken støtte det kan gis til arbeidsledige som mister dagpengene. For å få sosialhjelp krever det at den enkelte må ha forsøkt alle muligheter til å forsørge seg selv.

Generelt når folk står uten inntekt, må det vurderes om det foreligger rett til økonomisk stønad. I tilfeller der det er husstander der den ene parten er arbeidsledig og den andre i jobb, ligger vanligvis inntekten over det nivået som kvalifiserer til sosialhjelp.

– Dersom det er en situasjon med et ektepar der begge har mistet jobben, ser vi på verdier. Har husholdningen to biler og hytte, er dette verdier som kan realiseres, men det sitter svært langt inne før vi anbefaler folk å selge boligen. Disse tilfellene er det svært få av, det grunnleggende er at folk skal ha et sted å bo, sier Veland.

Han legger til at dersom den arbeidsledige følger vilkårene for sosialhjelp og eier bolig, kan Nav gå inn og dekke renter på lånet, men Nav betaler ikke avdrag. Hele målet med hjelpen er at folk skal bli økonomisk selvhjulpne så snart som mulig, forklarer Veland.

LES OGSÅ: Hun trodde karakterene skulle redde Aibel-jobben. Nå kjemper hun mot oppsigelsen i retten.

Bekymret for langtidsledige

Nav-direktør Truls Nordahl i Rogaland sier at det som bekymrer mest for øyeblikket er de høye tallene på langtidsledige. For tiden utgjør langtidsledige 60 prosent av total antall ledige og utgjør nesten 6000 mennesker, noe som er en uvanlig høy andel.

– Dette er et høyt tall. Normalen ligger vanligvis på mellom 20 og 30 prosent. En del av årsaken til dette skyldes kanskje også at en for stor andel av dem som er på jakt etter jobb har gått så lenge ledige at de etter hvert mister motivasjonen og troen på seg selv, sier Nordahl.

LES OGSÅ: Flere ledige stillinger, men blytungt for oljeyrkene

Nav registrerer imidlertid at bruttoarbeidsledigheten, som inkluderer de som er på tiltak, har gått ned fra 5,4 prosent ved årsskiftet til 5 prosent ved utgangen av mai. Nordahl ser også andre klare tegn til bedring i arbeidsmarkedet.

- Bedriftene har nesten stoppet med å permittere og si opp folk. Antall ledige stillinger vokser. Vi tror at ledigheten skal videre nedover. Vi ser også at halvparten av de som registrerte seg ledige for fem måneder siden, har fått seg jobb. Dette er en god illustrasjon på hvordan arbeidsmarkedet er, sier Nordahl.

Archer-tillitsvalgt mener oljearbeidere er blitt de nye løsarbeiderne

Nav-direktør Truls Nordahl i Rogaland ser bedring, men er betenkt over økende andel langtidsledige.

– De fleste klarer seg

Banker som DNB og Sparebank 1 SR-Bank håndterer store kundemasser i Stavanger-distriktet. Ingen av bankene har imidlertid registrert oppsving av folk som søker avdragsfrihet. Begge bankene sier de forsøker å strekke seg langt når det gjelder å legge forholdene til rette for avdragsfrihet, men det er individuelle avveininger som avgjør i de enkelte tilfellene.

SR-Bank har opplevd en liten økning i kunder som har lån på over 2 millioner kroner og som har 50 prosent av inntekten fra Nav. I juli 2016 utgjorde dette 1,25 prosent av kundemassen, mens i juni 2017 utgjør den 1,5 prosent.

Oddvar Rettedal, privatøkonom i Sparebank 1 SR-Bank, sier at bankens hovedinntrykk er at de aller fleste klarer å betjene huslånet med renter, uten å betale avdrag.

Oddvar Rettedal i Sparebank 1 SR-Bank.
Klar beskjed til leverandørene: - Kom dere ut i verden

I tillegg framhever Rettedal at de fleste som har mistet jobben er flinke til å tilpasse forbruket etter den nye hverdagen. Etter to år som arbeidsledig forsvinner dagpengene, men mange får fortsatt hjelp av Nav til å betale renter etter denne perioden, noe Rettedal sier banken er positive til.

-Totalinntrykket er at det stort sett går bra. Vi innvilger avdragsfrihet, og det er noe vi kan gjøre selv om det er over 60 prosents belåning. Så lenge det er en utenforstående hendelse som skjer, har Finanstilsynet gitt adgang til avdragsfrihet over denne grensen, noe som gjør at vi kan gi både til dem som har 75 prosent og 85 prosent belåning, forklarer Rettedal.

Statoil har fått 6000 søkere til 250 sommerjobber

Ifølge banksjef Stein Høiland i DNB Stavanger er det bare i helt spesielle situasjoner at banken foreslår salg av eiendeler uten at kunden selv har foreslått dette. Oddvar Rettedal i SR-Bank sier det er svært sjelden at banken opplever at folk får beskjed om å selge boligen de bor i.

-Når Nav gir støtte til rentene er vi positive til å fortsette med den avdragsfrie perioden. Vårt inntrykk er at det ikke er mange som får beskjed om å selge huset, men på et tidspunkt må folk likevel ta en beslutning om de skal flytte til andre områder for å få jobb, eller kjøpe noe rimeligere framfor å sitte med et stort, dyrt lån på hus her, påpeker Rettedal.

Norges oljereserver har økt med 40 prosent siden 1990100.000 sjøfolk har mistet jobbene, nå vil Frp ha tiltak mot sosial dumping på sjøen«Vi skylder de overlevende å finne alle svar»NHO frykter at Norge blir hardt rammet av Brexit
Publisert: