Flyttesjau for asylbarn kan være i strid med FN-krav

To småbarnsfamilier fra Afghanistan måtte i desember 2016 flytte fra Klepp i påvente av UDI sin behandling av asylsøknadene. Mange i lokalmljøet engasjerte seg mot flyttingen. Her vinker Tonje Alvestad Ophus farvel. Foto: Anders Minge

Barneombudet mener Utlendingsdirektoratet (UDI) må kunne dokumentere vurderinger av hvordan flyttingen vil påvirke det enkelte asylbarnet. Det er ikke rutine i dag.

Les hele saken med abonnement