Flere kommuner har for få fastleger

I fire av ni jærkommuner er det ingen ledige listeplasser. Problemer med å rekruttere nye fastleger er en av årsakene. Foto: Jan Inge Haga

Få ledige listeplasser preger fastlegesituasjonen i kommunene på Nord-Jæren. Fastleger som ønsker kommunal ansettelse og rekrutteringsvansker er bakgrunnen. I Sandnes er situasjonen på bedringens vei, etter flere år med lange ventelister.

Les hele saken med abonnement