Verdikjedene i sentrale eksportnæringer må reddes

Utenom olje og gass står sjømat, maritim/offshore leverandørindustri, prosessindustri og reiseliv for 70 prosent av verdien av norsk eksport. Økonomiske utfordringer for større selskaper, og i verste fall konkurser, vil forplante seg nedover i verdikjedene til små og mellomstore bedrifter. Mange av disse besitter unik kompetanse og teknologi. Foto: Jon Ingemundsen og Pål Christensen

KORONAKRISEN: Nå er det kritisk å sikre at verdikjedene i norsk eksportrettet næringsliv består. Særlig er maritim- og offshore-næringene utsatt.

Du har nå lest dine gratis artikler denne uken. Bli abonnent for å lese videre.