Bratt fall i inntektene til Idemia Norway AS. Sank med 30,1 prosent

Lønnsomhetskurven: Illustrasjonen viser driftsmarginen til Idemia Norway AS siste fem år. Prosenttallet i boksen til venstre er siste års margin. Rød kurve innebærer at bedriften hadde underskudd i 2020. Bakgrunnen er flyfoto over bedriftens adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.

Slik gjorde bedriften det i fjor, ifølge regnskapet.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement