Røde tall for Simon Møkster Holding AS i 2020

Lønnsomhetskurven: Illustrasjonen viser driftsmarginen til Simon Møkster Holding AS siste fem år. Prosenttallet i boksen til venstre er siste års margin. Rød kurve innebærer at bedriften hadde underskudd i 2020. Bakgrunnen er flyfoto over bedriftens adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.

Regnskapet er godkjent. Her er tallene.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement