De sju siste årene har Sparebankstiftelsen SR-Bank delt ut 345 millioner kroner til gode prosjekter i regionen.

De 2956 gavene bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn, med hovedfokus på barn og unge.

Sunde IL har fått to av de 595 gavene som er delt ut i år.


Slik reduserer idrettslaget økonomisk utenforskap

PRODUSERT AV BRAND STUDIO FOR SPAREBANKSTIFTELSEN

Med støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank kan Sunde idrettslag fortsette arbeidet som gjør at alle som vil faktisk får mulighet til å delta.

– Det er alltid ting som er fullt brukende som ligger her, sier Helen Husebø. 

Den daglige lederen i Sunde IL viser frem den lille byttebua som står beskjedent langs den ene veggen til klubbhuset. Der kan klubbens medlemmer ta, låne eller bytte klær og utstyr. 

Terskelen for å få tak i brukte fotballsko, svømmebriller eller håndballer kan ikke bli mindre, og tilbudet dekker helt tydelig et behov.

Bydelsklubben med 1200 medlemmer har nå vokst ut av den lille bua og søkte derfor Sparebankstiftelsen SR-Bank om 18 000 kroner for å utvide tilbudet. I løpet av desember kommer Sandnes Pro Service til Sunde IL i Kvernavik for å erstatte bua med en betraktelig større «byttevegg».

Veggen er et av veldig mange tiltak Sunde IL gjør for å sørge for at alle som har lyst til å delta i idrettslaget faktisk har mulighet for å gjøre det.

Eget inkluderingsfond

Det absolutt viktigste er å hindre ekskludering, og klubben har derfor sitt eget inkluderingsfond. Pengene i fondet er øremerket til familier med dårlig råd og ble i år tilført 20 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Banks ordning «For Alle!».

– Det er dårlige levekår i dette området, og vi ser at det er et økende problem at barn står utenfor idretten på grunn av foresattes økonomi, sier Husebø.

Dessverre er antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier økende i Norge. Sparebankstiftelsen SR-Bank ønsker å bidra til at flere barn får et godt oppvekstmiljø. 

Stiftelsen samarbeider derfor med lag, organisasjoner og offentlige instanser om prosjekter for å redusere økonomisk utenforskap blant barn og unge.

Målet til «For Alle!» er å sikre at alle barn som ønsker det skal få muligheten til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi.

Se video: Noen er utenfor...

Noen barn blir ekskludert fra kulturelle, sosiale og idrettslige arenaer på grunn av foresattes økonomi. Det kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. 

Til nå har Sparebankstiftelsen SR-Bank delt ut støtte til 131 ulike organisasjoner for til sammen 3 632 000 kroner i prosjektet «For Alle!», som ble etablert i 2017. 

Siden 2012 har Sparebankstiftelsen SR-Bank gitt 2956 gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland. Totalt er det delt ut 345 millioner kroner de sju siste årene. Hovedsakelig er de brukt til å styrke barn og unges oppvekstvilkår. I tiden fremover vil stiftelsen ha ekstra fokus på økonomisk utenforskap. 


.

tallmobil.jpg
tall.JPG

De som trenger støtte, banker ikke på døren

I «For Alle!»-prosjekter kan lag og organisasjoner søke om inntil 30 000 kroner til utstyr, medlemskontingent, busskort og utgifter til turer og turneringer til barn som opplever økonomisk utenforskap. 

– De som trenger støtte, banker ikke på døren og forteller at de har lite økonomiske midler. Gjennom observante ledere, som har fokus på å se hvem som trenger hjelp, klarer vi nå å bidra til at flere deltar på tross av dårlig økonomi, sier Ivar Nøttestad, daglig leder i Vesterlen speiderkrets..

Blant de 131 ulike organisasjonene som fikk støtte er også speiderkretsen. Også i år har de blitt tildelt 30 000 kroner av «For Alle!»-prosjektet.

Fjorårets støtte ble brukt til å finansiere kontingent til ni medlemmer. I tillegg fikk seks barn anledning til å delta på den åtte dager lange kretsleiren på Jørpeland. 

– Vi er nokså sikre på at dette er speidere som ikke hadde fått anledning til å være med hvis det ikke var for denne ordningen, sier Nøttestad.

Han opplever «For Alle!» som en svært enkel og konstruktiv støtteordning.  

– Vi heier på denne ordningen. Samfunnet generelt gjør det komplisert, så det er flott at Sparebankstiftelsen SR-Bank ser det hullet og fyller det, sier Nøttestad.


..

Sparebankstiftelsen SR-Bank

  • Sparebankstiftelsen SR-Bank er eier av 28,3% av aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Utbytte fra banken på disse aksjene gjør at stiftelsen kan dele ut gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland.

  • Gavene kan bidra til å forbedre oppvektsvilkårene for barn og unge generelt, samt bidra til inkludering av barn og unge som faller utenfor samfunnet på ulike måter. Gavetildelingen skal bidra til lokalt engasjement. I tillegg skal det utløse egeninnsats og midler fra andre i prosjektene. Gavene kan inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet og har en varig verdi.

  • Utdelingen av gaver til allmennyttige formål skal skje i tråd med stiftelsens visjon om «Sammen skaper vi verdier» samt stiftelsens verdier «Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn».

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.


© Copyright Brand Studio

Annonsørinnhold