Må ikke være supermamma for å bli fostermor

De fleste fosterforeldre er helt vanlige mennesker som kan gi barn og unge den oppmerksomhet, støtte og omsorg de trenger. Du trenger ikke være supermamma eller superpappa.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Hva sier fosterforeldre på Vestlandet? 9 av 10 svarer at det er en berikelse å kunne hjelpe noen som trenger det. 8 av 10 svarer at de har mange positive erfaringer, og vil vurdere å bli fosterforeldre igjen. Bare 3 av 100 er uenig i at det er en berikelse for hele familien, også for egne barn, å være fosterhjem. (Fosterhjemsundersøkelsen 2016/17).

Fosterforeldrene er med på å bestemme hvilket barn eller ungdom som passer hos dem. På "Barn som trenger fosterhjem"-siden finner du beskrivelser av en del av disse barna og ungdommene.

– Utviklende også for egne barn

Fosterbarn er forskjellige, akkurat som andre barn. Derfor trenger de også ulike fosterforeldre. Alle må imidlertid bli godkjent for det enkelte barnet og oppfylle visse generelle krav. Gode fosterforeldre må ha evne til å se barnets behov og gi barnet den oppmerksomheten og kontakten som trengs.

 Fosterforeldre er vanlige mennesker som gir alminnelig god omsorg til fosterbarnet sitt.
Fosterforeldre er vanlige mennesker som gir alminnelig god omsorg til fosterbarnet sitt.

Det er mange myter om ungdom som trenger fosterhjem. Se filmene om Sarah og Remi, som flyttet i fosterhjem da de var 14 og 13 år.

– Fosterforeldrene, som alle andre foreldre, må ha overskudd til å ta seg av fosterbarn. For noen fosterbarn er det best å være fosterfamiliens eneste barn. For andre fosterbarn vil det være best å vokse opp i en familie med flere barn. Dette blir vurdert før fosterbarna blir plassert i fosterhjem. Mange fosterhjem har fortalt at det også har vært utviklende for egne barn å ta imot et fosterbarn. For andre har det vært mer krevende, sier Else Gerd Dugstad, seniorrådgiver i Fosterhjemstjenesten.

Line og Bjørn tok imot en gutt. Bjørn husker det første møtet med gutten som om det skulle vært i går. – Det kom en liten kar løpende ut og ropte: «Pappa!»


Gode samarbeidsevner og alminnelig god helse

Fosterhjemmet må ha en stabil livssituasjon, og gode samarbeidsevner. Fosterforeldrene skal jobbe tett med barneverntjenesten. De skal også legge til rette for samvær med biologiske foreldre. I tillegg skal fosterforeldrene samarbeide med andre hjelpeinstanser og fagfolk, samt barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Visste du at det finnes tre typer fosterhjem? Familiehjem og beredskapshjem er oppdrag på fulltid hjemme, med godtgjørelse tilsvarende full årslønn.

– Fosterforeldrene må også ha alminnelig god helse. Dette betyr ikke at personer med helsemessige plager er utelukket. Dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Da blir det vurdert om sykdom, enten fysisk eller psykisk, kan tenkes å få betydning for fosterforeldrenes totale evne til å gi barnet tilstrekkelig god omsorg og trygghet, sier Kjetil Aas, rådgiver i Fosterhjemstjenesten.

Pål og Monica tok imot et søskenpar. – Vi tar gjerne imot flere, sier Pål og ler.

Mange kan bli fosterforeldre

Dessuten må fosterforeldrene ha økonomi, bolig og et sosialt nettverk som gir barnet mulighet til livsutfoldelse. Det er ingen konkrete krav verken til størrelse på inntekt eller boligstandard, men den totale økonomien og boligforholdene må ikke virke hemmende på barnets utviklingsmuligheter.

Både gifte og samboende par, flerkulturelle familier, likekjønnede par og enslige kan bli fosterforeldre.

Vil du vite mer, kan du besøke Bufeat eller ta kontakt med via fosterhjem.no. I Hordaland og Rogaland er det regelmessig åpne informasjonsmøter for dem som er interessert i å vite mer om fosterhjem.

Les mer mer om hvem som kan bli fosterforeldre på fosterhjem.no.

Les mer om hvordan du blir fosterhjem på fosterhjem.no.