GIR RÅD: Rådgiverne Gabriel Block Watne og Pål Strøm Larsen ved Formues kontorer i Rogaland anbefaler en langsiktig plan og en bred portefølje. Det gjør at man står stødigere når kriser inntreffer.
GIR RÅD: Rådgiverne Gabriel Block Watne og Pål Strøm Larsen ved Formues kontorer i Rogaland anbefaler en langsiktig plan og en bred portefølje. Det gjør at man står stødigere når kriser inntreffer.

Urolige tider? Tre tips til hvordan du bevarer verdiene

Hvordan kan du bevare og utvikle verdiene i et urolig finansmarked? Daglig leder Normann Oftedal for Formues kontorer i Rogaland er klar i sine anbefalinger.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Krigen i Ukraina og ettervirkninger av coronaviruset har preget finansmarkedet i første halvår. Det er også høy usikkerhet fremover. I slike urolige perioder er det lett å ta kortsiktige beslutninger som påvirker den langsiktige avkastningen. Du bør aldri la følelsene styre investeringsbeslutningene, sier Normann Oftedal, som leder Formues kontorer i Rogaland.

DAGLIG LEDER:  Normann Oftedal.
DAGLIG LEDER: Normann Oftedal.

Oftedals team har lang erfaring som rådgivere for formuende privatpersoner og familier i regionen og god kunnskap om hvordan man bevarer og utvikler verdier i et langsiktig perspektiv.

– Mange av våre kunder er entreprenører som ønsker å frigi tid til å skape noe nytt eller utvikle virksomheten de eier. De ønsker å ha en solid investeringsstrategi som fungerer godt selv om det blir uro i finansmarkedet. Vi er til for å hjelpe våre kunder. Ta kontakt så bistår vi gjerne.Tre gode tips

Ingen investeringsportefølje er upåvirket av store børsfall. Men det er noen grep som kan bidra til at du beholder roen når finansmarkedet blir nervøst. Dette er Oftedals tre beste råd:

1. Legg en langsiktig plan

Som bedriftseier har man ofte lagt en god og langsiktig plan for selskapet. Du bør tenke likt rundt formuen.

Planen bør inneholde hvilke mål du har med verdiene og ta høyde for hvilken risiko du tåler å ta. Typiske mål kan være å sikre et godt generasjonsskifte, skape noe nytt, kjøpe en fritidseiendom eller frigjøre tid til å gjøre noe du har drømt om.

Når dette er avklart, har du bedre oversikt over kapitalbehovet fremover. Da kan du bygge en skreddersydd investeringsportefølje tilpasset dine mål og forutsetninger.

2. Bygg en solid portefølje med mange ulike investeringer

Ikke legg alle eggene i samme kurv. Spre investeringene i flere ulike byggeklosser, som renter, aksjer og investeringer utenfor børs (f.eks. eiendom og private equity – aksjer i unoterte selskaper), samt innad i hver byggekloss.

Oftedals erfaring er at private equity-fond som Formues kunder får tilgang til, er en byggekloss som historisk har skapt god avkastning og bidratt til å dempe kortsiktige verdisvingninger.

Lavere kursfall betyr kortere vei tilbake til positiv avkastning når markedene snur – noe som gjerne skjer når du minst venter det.INVESTERER BREDT: Formues rådgivere Elisabet Lerstøl Oftedal og Fredrik Undem mener et godt råd er å spre investeringene i mange ulike fond innenfor renter, aksjer og alternative investeringer. Da blir man mindre påvirket av enkelthendelser.
INVESTERER BREDT: Formues rådgivere Elisabet Lerstøl Oftedal og Fredrik Undem mener et godt råd er å spre investeringene i mange ulike fond innenfor renter, aksjer og alternative investeringer. Da blir man mindre påvirket av enkelthendelser.

3. Hold deg til planen som er lagt

Når avkastningen har vært høy kan man bli fristet til å kjøpe mer, mens når verdiene faller kan man bli fristet til å selge i affekt.

Denne adferden gjør at svært mange kjøper og selger på feil tidspunkt. Det reduserer avkastningen. Hold deg til planen du har lagt og sørg for at porteføljen er i tråd med den.

Det betyr at du kanskje bør kjøpe mer av de byggeklossene som har falt i verdi og selge dem som har gått best.

Skaper resultater utover avkastning

Oftedal trekker frem at en formue handler om mye mer enn summen av de finansielle verdiene. I tillegg til å bygge en skreddersydd investeringsportefølje er det viktig at formuen er riktig skattemessig organisert, og at dokumenter som testament og fremtidsfullmakt er på plass.

– Vår jobb er å hjelpe kundene med å bevare og utvikle verdiene samt ta ut det potensialet som ligger i hver formue. Ved å legge en god plan med konkrete mål, skapes det resultater utover avkastningen fra investeringsporteføljen, avslutter Oftedal.


Vil du ha en uforpliktende prat? Kontakt:

Normann Oftedal, daglig leder Formue Rogaland

Mobil: (+47) 995 87 106

E-post: normann.oftedal@formue.no

Alle investeringer innebærer risiko for tap. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

https://quiz.formue.no/?utm_source=advertorial&utm_medium=paid&utm_campaign=no-local-marketing-ht-22&utm_content=stavanger-haugesund