Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Visste du at det finnes tre ulike typer fosterhjem?

De fleste fosterforeldre har en vanlig jobb i tillegg til oppdraget som fosterhjem. Men det er også noen som er fosterforeldre på fulltid, med godtgjørelse tilsvarende full årslønn. De er familiehjem eller beredskapshjem.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Da Inge Nordhus pensjonerte seg fra politiet, følte han at han hadde mer å gi. Også i politiet jobbet han mye med å hjelpe ungdom. Derfor valgte han en ny karriere som familiehjem, der han kunne bruke sin erfaring og kompetanse med ungdom.

— Mange barn som bor i familiehjem kommer fra traumatiserte forhold. Å se at disse barna etter hvert senker skuldrene og blir trygge, er den beste belønningen jeg kan få. Da føler jeg at jeg har lyktes i jobben, sier Nordhus, som slår fast at oppdragene som familiehjem har beriket livet til hele familien, inkludert egne barn.

Familiehjem: Fulltidsoppdrag med ungdom med full lønn

Familiehjem tar imot ungdom, som regel fra 12 til 17 år, med særlige behov som gjør at de ikke kan fungere i et vanlig kommunalt fosterhjem. I familiehjem er den ene forelderen hjemme på fulltid. De inngår oppdragsavtale med Bufetat, og får godtgjørelse tilsvarende full årslønn og pensjons- og sykelønnsordning. I tillegg til dette betales det en månedlig utgiftsdekning. Se lenkene nederst for mer informasjon og ledige oppdrag.

I familiehjem er den ene forelderen hjemme på fulltid.
I familiehjem er den ene forelderen hjemme på fulltid.

– Familiehjem følges opp av egne konsulenter. De kommer til familiehjemmet hver 14. dag, eller oftere dersom det er behov for det. De får også delta i gruppeveiledning med andre familiehjem en dag i måneden. Dessuten får de faglig opplæring, og deltar på samlinger med andre familiehjem. Det er også en bakvakttelefon som de kan ringe døgnet rundt for å få råd og oppfølging, sier Nina Thorbjørnsen, som er leder for Familiehjemmene i Bufetat, region vest.

Beredskapshjem: Tar imot barn og unge på kort varsel

Beredskapshjem er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon i sitt eget hjem. Dette er en krevende oppgave som stiller særlige krav til fosterforeldrene og familien som helhet. Som beredskapshjem har familien omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

De inngår oppdragsavtale med Bufetat, og får godtgjørelse tilsvarende full årslønn og pensjons- og sykelønnsordning. I tillegg til dette betales det en månedlig utgiftsdekning. Se lenkene nederst for mer informasjon og ledige oppdrag.

Også beredskapshjem får tett oppfølging og veiledning fra konsulent samt tilgang til bakvakt døgnet rundt.

Man må ikke være supermamma for å bli fostermor. De fleste fosterforeldre er helt vanlige mennesker som kan gi barn alminnelig god omsorg. Her kan du lese om gledene og kravene til fosterforeldre.

Som beredskapshjem har familien omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.
Som beredskapshjem har familien omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Må ha utdanning eller lang erfaring

For å kunne bli familiehjem eller beredskapshjem kreves det enten treårig relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå eller erfaring som fosterhjem eller annen relevant erfaring. Eksempler på relevante utdannelser kan være barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lærerutdanning.

Lang og relevant erfaring kan oppveie mangel på utdannelse; for eksempel mange år som kommunalt fosterhjem.

Alle som skal bli fosterhjem, uansett type, får en grunnopplæring. Vurdering om familien er egnet som fosterhjem inngår som del av opplæringen.

Det er mange myter om ungdom som trenger fosterhjem. Se filmene om Sarah og Remi, som flyttet i fosterhjem da de var 14 år og 13 år.

Kommunale fosterhjem

Det vanligste er kommunale fosterhjem. I Rogaland og Hordaland er det rundt 2000 fosterhjem i dag. Dette er hjem som har tatt imot ett eller flere fosterbarn fra 0 til 18 år. Kommunale fosterhjem er rekruttert og lært opp av Bufetat, men har det er den kommunale barneverntjeneste som inngår avtale med og fastsetter rammene for oppdraget. Det er også kommunen som dekker godtgjørelse, utgiftsdekning og gir oppfølging. De fleste av disse fosterforeldrene har en vanlig jobb også. Men noen barn i kommunale fosterhjem trenger ekstra støttetiltak for at det skal gå bra med dem. Dette kan være frikjøp fra eget arbeid en periode, eller mer oppfølging rundt barnet.

 Familiehjem og beredskapshjem er oppdrag på fulltid hjemme, med godtgjørelse tilsvarende full årslønn. Men det vanligste er kommunale fosterhjem. De finnes det rundt 2000 av på Vestlandet.
Familiehjem og beredskapshjem er oppdrag på fulltid hjemme, med godtgjørelse tilsvarende full årslønn. Men det vanligste er kommunale fosterhjem. De finnes det rundt 2000 av på Vestlandet.

Familiemedlemmer og slektninger er ofte godt egnet som fosterforeldre. Det samme gjelder personer i barnets nettverk, som fotballtrenere, lærere eller venner av familien. At barnet får bli i familien eller nærmiljøet gjør overgangen lettere, og oppleves tryggere for de fleste barn. Disse hjemmene får samme godtgjørelse og utgiftsdekning som vanlige kommunale fosterhjem. Men opplæringen er spesielt tilpasset fosterforeldre fra barnets slekt eller nettverk. Mer informasjon finnes på fosterhjem.no.

Ledige oppdrag som familiehjem eller beredskapshjem

På disse lenkene er det informasjon om ledige oppdrag, betingelser og hva som kreves for å bli familie- eller beredskapshjem:

Familiehjem: Ledige oppdrag i Sør-Rogaland

Familiehjem: Ledige oppdrag i Bergensområdet

Familiehjem: Ledige oppdrag i Haugesund-/Fonna-området

Familiehjem: Ledige oppdrag i Sogn og Fjordane

Beredskapshjem: Ledige oppdrag i Sør-Rogaland

Beredskapshjem: Ledige oppdrag i Bergensområdet

Beredskapshjem: Ledige oppdrag i Haugesund og omegn