Free seating der flere deler på plassene, er en drøm for bakterier.
Free seating der flere deler på plassene, er en drøm for bakterier.

Bakterier og virus myldrer på arbeidsplassen din

Faren for uønskede bakterier, virus og smitte finnes overalt. Av hensyn til miljøet, og for å unngå å skape resistente bakterier, er det ikke ønskelig å bruke for mye kjemikalier i bekjempelsen av disse. Hvordan kan man redusere smittefaren uten bruk av kjemikalier?

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Åpne kontorlandskap med free seating er en drøm for bakterier. Når mange deler kontorplass og personnære flater, sprer sykdommer seg fort.

Det sier Inga Løwe i AB Solutions. Hun er ansvarlig for renholdet på et stort sykehus på østlandet og kjenner godt til hvordan rengjøringen bør utføres for å holde smittefaren nede. Løwe er sertifisert i system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet. Hun er spydspissen når det kommer til nye rengjøringsløsninger hos AB Solutions.

De presenterer nå en revolusjon innen renhold som løser mange av dagens utfordringer med desinfiserende rengjøring, enten det er i åpne kontorlandskap, operasjonssaler eller på stellerom i barnehager.

Det stedet hvor sykdommer sprer seg oftest er, ikke overraskende, i barnehagen, forteller Løwe:

– Barnehager er kjent for å være preget av smittefare, og gjerne sterk lukt i grovgarderobene og stellerom. Dette er en vanskelig problemstilling som de nå har funnet løsningen på.

Utfordrende desinfisering

På kontoret til AB Solutions finner Erik Rødder frem de to nye produktene som til sammen utgjør løsningen på et stort problem i rengjøringsbransjen. Som salgs- og markedssjef i AB Solutions, er det lenge siden han har gledet seg like mye til å ta et produkt ut i markedet.

– I dag er det to store utfordringer med å fjerne bakterier på overflater. Overdreven bruk av sterke kjemikalier er miljøskadelig, og bruk av antibakterielle rengjøringsmidler er med på å skape multiresistente bakterier. Dette gjør at flere uønskede bakterier og virus enn nødvendig finnes på kontorplasser og andre steder. Rengjøringsløsningen vi har satt sammen nå, løser begge disse utfordringene, forklarer Rødder.

I tillegg kan dette resultere i redusert sykefravær for bedriftene.

Erik Rødder, salgs- og markedssjef i AB Solutions.

Rent, kun med vann og luft

Løsningen består av en dansk-utviklet klut og mopp fra Viima og en luftvifte fra Ventitech med teknologi utviklet av NASA. Rødder viser entusiastisk frem de to nye produktene.

– Dette er revolusjonerende rengjøring. Kombinasjonen av kompositt-kluten sammen med luftrenseren, gjør at du nå kan få et tilnærmet bakterie- og smittefritt inneklima uten bruk av rengjøringsmidler, sier Rødder.  

– Med den nye teknologien snur vi opp-ned på rengjøringen. Nå kan vi fjerne bakterier og virus helt uten bruk av sterke kjemikalier. Dermed unngår vi ikke bare å lage resistente bakterier, vi tar også vare på miljøet. Resultatet er at vi kan desinfisere kun ved hjelp av kluten og rent vann.

Kluten under lupen

Klutene fra Viima er lett i bruk og fjerner bakterier og virus mekanisk.

Ved første øyekast ser verken kluten eller moppen veldig annerledes ut enn de tradisjonelle løsningene som dominerer rengjøringsbransjen.

– Fibrene utgjør den store forskjellen. Ved hjelp av statisk elektrisitet og kapillærkreftene i fibrene, festes bakteriene i kluten og blir på den måten fjernet helt mekanisk uten bruk av kjemikalier. Disse klutene og moppene gjør dermed betydelig bedre rent.

Hygienemålinger ved AUH Århus Universitetshospital, Skejby, viser at rengjøring med Viima-løsningen på gitte kontaktpunkt ga en forbedring på 86 prosent sammenlignet med konvensjonell rengjøring.

NASA-teknologi fjerner vond lukt og dreper mikrober

Del to av den nye rengjøringsløsningen til AB Solutions er den avanserte luftrenseren fra Ventitech. Teknologien bak denne ble utviklet for bruk i romstasjonene. Bakgrunnen var å skape en luft som var så god at det gikk an å dyrke grønnsaker på vei til Mars og å sørge for god luft i romstasjonene.

– Med ekstreme krav til renslighet og smittehåndtering ble løsningen å lage en vifte som renser luften for mikroorganismer. Nå er denne teknologien tilgjengelig også for oss forteller Rødder.

Teknologien ble i 2017 kåret til den oppfinnelsen som hadde hatt størst innvirkning på livet på jorden i Huffington Post.

RENE BARNEHAGER: Flere barnehager har tatt i bruk Ventibox for å sikre rene overflater og luktfrie områder.

Inne i boksen finnes et avansert system som kombinerer ulike naturlige prosesser som til sammen tar knekken på bakterier og virus i luften. Resultatet er en svært effektiv rensing av luften i rommet og på overflater.

– Hvis du har kjent på den friske luften ute etter lyn og torden, kan du se for deg at det er samme teknologi som finnes inne i boksen. Det blir som uteluft inne.

– Det er flere steder som er vanskelig å nå med vanlig renhold. Luften kommer til overalt, og dermed blir alle overflater luften er i kontakt med påvirket uten at noen kjemikalier er i bruk.

I motsetning til andre løsninger som kun tilfører duft, fjerner Ventitech lukten.

Komplett løsning på desinfiserende renhold

KOMPLETT LØSNING: Erik Rødder i AB Solutions kan nå tilby bakteriefritt renhold med kun vann.

Kombinasjonen av Viima og Ventitech er en pakke som mange vil sette pris på, ifølge Rødder.

– Vi kan løse de mest krevende rengjøringsutfordringene, noe Løwe har vist på operasjonssalen som stiller strenge krav til sterile omgivelser. Løsningen er allerede i bruk ved mange sykehus i Danmark – som kan vise til imponerende resultater. Stadig flere barnehager bruker Viima og Ventitech løsningen og tilbakemeldingene er svært gode. Vi ser frem til å vise dette til flere, avslutter Rødder.

Er du interessert i å vite mer om bakteriefritt renhold?

Ta kontakt med AB Solutions