Det e hjerterått

DRØSET: Så om det ikke va nok atte disse kommonistene har overtatt byen våres, så har de pillemann tatt over hele landet og nå, sammen med noen bønder.

 • arild i.
  arild i.
Publisert: Publisert:

Å je vet hva de e ude efter: De e ude efter å ta rotten på osser velsitoerte så kan tysk å har penger i banken, for der e bare én ting så drive de, å vet du hva det e? Jo, det ska je fortelle deg: Det e misonnelse.

Je bler helt altererte, bare av å tenke på det.

Ta von Winckelhumpen, for eksempel. Han va innom i døren her en kveld så an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, å da sa an det, atte nå skolle til å med den elettriske teslenbilen så han kjøre rondt i, proppfolle av rekkeviddeangst, å uden motor, men bare med noen batterier til å skyve an fremover, å nå, sie von Winckelhumpen, atte nå må an betale høyere skatt for det atte batteribilen hans e sånnen firmenbil.

Hva gir du meg?

Det overraske deg kanskje atte von Winckelhumpen har arbeid, for det atte det har an jo egentlig ikke, han e jo rentenist, sånn så de fleste av osser her oppe på Egenes, men an har organisert seg med et fiktivt lide firmen ligevel, å så har det gitt an en firmenbil, å den e allså elettriske, å nå må an betale høyere skatt for det.

Det e jo så å vri en kniv rondt i sjelen på en erlige mann så bare prøve å ver litt miljøvennlige.

Selv syns je det, atte det e volgert å ha firmenbil. Derfor eie je bilen min selv. Je syns det e kjekt å eie ting. Det gir meg en egen tilfredsstillelse å se på noe, å tenke atte det e mitt, men så ska allså disse bøndene å kommonistene komme å stjele fra meg for det.

Gå an.

Det e follstendig hjerterått.

Nei, nå må je bent frem ta meg en liden jinn, før styresmaktene komme å tar fra meg den og.

De e ude efter å ta rotten på osser
Publisert:

Drøset arild i.

 1. Når den fly­alarmen gikk, så tenkte je atte nå komme rosser­ene å tar oss

 2. Det smelle på Vaaland

 3. Godt nottår!

 4. Helledossen, det e jul igjen

 5. Åsså vi så har invitert treåtyve gjester på julaften

 6. Nå kjenne je det, atte je begynne å ble trette å leie av hele coronen

 1. Drøset arild i.
 2. Drøset