Regler for konfirmasjon

DRØSET: Sånn som dette SKAL det være.

  • Letolin
    Letolin
Publisert: Publisert:

Maten SKAL være av typen kjøtt, saus, potet. Det er viktig å forberede konfirmanten på voksenlivet, og i voksenlivet består ikke fest og moro av lefser, salsa eller garlic nan. Lakmustesten på konfirmasjonsmat er sånn: Kan vi ha tyttebærsyltetøy til dette? Hvis «ja»: Kjør på. Hvis «nei»: Det er IKKE konfirmasjonsmat.

Mozell SKAL serveres.

Været skal diskuteres absolutt hele tiden – uavhengig av vær.

Alle som holder tale – ALLE – skal starte med «Ja, nå hadde ikkje eg tenkt å sei någe, men ...»

Det SKAL tas en bråde med bilder av konfirmanten, helst på slutten av dagen, når vedkommende er skikkelig muggen og lei. ALLE tagninger av bilder skal følges av setningen «ja, DER har me takkekortet!».

Den eldste tanten til konfirmanten SKAL ta ansvar, etter at talene er ferdige, for å ha en ekstratale. Denne SKAL begynne med «Ja, nå hadde ikkje eg tenkt å sei någe, men ...», og i tillegg inneholde en kolossalt langdryg anekdote om en hyttetur for 7–8 år siden, samt ett besøk der konfirmanten spiste voldsomt mange kanel-i-svingen.

Det skal ligge en konstant usikkerhet over selskapet. Denne skal bunne i om en har gitt nok i presang. «Va 500 for lide?», «Oi, di ga 1000 kroner», «850? Kem e det så gir 850? Me va jo enige om 750!».

Det SKAL synges hjemmedikta sanger, helst i hopetall. Gode melodier er «Fjellveivisen», «Se Norges blomsterdal» eller andre som kun farmor og mormor kan. Rimet «fest – hedersgjest» bør opptre i første vers, fulgt av «jubilanten – konfirmanten» i andre vers.

Forsangeren (som regel mormor) skal starte altfor høyt sånn at forsamlingen holder på å kveles når de skal opp på de lyseste tonene.

På sangarkene skal det være bilder av konfirmanten, gjerne pinlige bilder. Minst ett av babybildene skal være av et søsken, for å sjekke om noen legger merke til det.

Far har ansvar for å framføre setninger som «Jeg synes presten sa det så fint ...», eller ved borgerlig konfirmasjon: «Jeg synes kommunestyrerepresentanten fra Rødt sa det så fint ...».

Lykke til!

Publisert: