Ongdomskilden

DRØSET: Je sa det til von Winckelhumpen når an va innom i døren her en kveld, efter at han hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

  • arild i.
    arild i.
Publisert: Publisert:

Atte de i veivesenet har lavt et tidsholl i tonnellen så går onder fjorden å helt til Strandelandet. Sånnatte når folk kjøre gjennom hollet, så har klokken blitt mindre.

Vi måtte sedde osser ned med en liden jinn å kontemplere litt over det, mens vi fikk en av polakkene til å lofte Frederic i haven, for det atte an hadde fått et kjøddben, å det kan lave litt blest lige bag honden, altså atte der kan blafre i spjeldet, eller honden kan få vind i seilene, for å si det sånn. Å det vil vi jo ikke ha noe av inne i salongen.

Å da kom von Winckehumpen til det, atte hvis du kjøre ofte gjennom hollet onder fjorden, så kanskje du bler yngre. Atte de i veivesenet rett å slett har fonne ongdomskilden.

Je tror nok atte det udjevne seg selv, sånn atte hvisomatte du kjøre tilbage igjen, for la oss si atte du for eksempel ska på hotten inne på Fister eller Hjelmeland å der om fredagen, så e det jo nødvendigvis sånn, atte bler du en time yngre av å kjøre gjennom tonnellen, så bler du en time eldre når du kjøre hjem igjen om søndagen.

Da kom von Winckelhumpen frem til atte hvisomatte du bare kjøre gjennom hollet den ene veien - å aldri den andre - så vil du faktisk ble en time yngre for hver gang.

Det betyr atte hvisomatte vi bare kan ha en båd på den andre siden, så kan seile oss tilbage igjen efter atte vi har komt opp fra tonnellen, å et relativt raust antall kjøretøyer i beredskab på den andre siden av hollet, så kan vi teoretisk sett ende opp med å ble veldig mye yngre bare med noen ugers innsats.

Je tror bent frem det, atte je må skynde meg å ringe til Vinmonopolet for å få levert noen kasser med jinn, mens je enda e gammele nok til det.

Publisert:

Drøset arild i.

  1. Tourist guide to the Bicycle motorway

  2. Tourist guide to Booeye

  3. Tourist guide to the Godale

  4. Tourist guide to Stavan­gers culi­naric high­points

  5. Nå e det sommer i haven allså

  6. Je e et friloftsmenneske

  1. Drøset arild i.