Det e snart 17. mai

DRØSET: Je har tenkt litt på det med hvordan vi ska feire suttende mai her oppe på Egenes nå i år.

 • arild i.
  arild i.
Publisert: Publisert:

Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en kveld så an va innom i døren for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, å da hadde an reflektert litt over det med nasjonaldagsfeiringen.

Hjemme hos osser så pleie vi alltid å avsynge alle versene av nasjonalsangen før vi sedde oss til bords å har lonsj, men i år lure je litt på om ikke det, atte vi ska prøve å få leid inn noen av disse mosikantene ifra symfoniorkesteret til å spille noen trodelotter for osser udi haven, bare for å sedde den riktige stemningen.

Om ikke aent så konne det overdøvt dette mosikkorpset så pleie å gå forbi å spille den der forferdelige sangen «Vi e de kjekke gottene fra Egenes», for det syns vi e så volgert. «Vi e de kjekke gottene fra Egenes, vi har gått på Kongsgård, å vi har fått det til», synge de. Men det e jo ikke riktig.

Ja, allså, selvfølgelig har vi fått det til, ellers hadde vi jo ikke bodd her oppe på Egenes, det sie jo seg selv, men det e ikke sånn atte alle har gått på Kongsgård.

Von Winckelhumpen bler helt leie seg, når an høre den melodien, for det atte i lighed med så mange andre her oppe på Egenes, så e han en av de så har gått på kostskole i England. Å derfor får ikke han lov til å ver med i sangen.

Hva gir du meg?

Det e jo urettferdigheden selv, sadd i system.

Å det e ikke sånn atte det bare e de så har gått på Kongsgård så har lert noe. Von Winckelhumpen gikk allså på kostskole, å én ting kan je skrive onder på, å det atte han e blitt veldig flinke til å forsyne seg av kosten. Det e nesten så vi må vordere å ikke invitere von Winckelhumpen sine på den uformelle suttendemailonsjen våres i år, for i fjor tog an voldsomt for seg av canapéene så vi hadde ved siden av champagnen.

Je må bent frem ta meg en liden jinn, bare av å tenke på det.

Publisert:

Drøset arild i.

 1. Je prøve å lave en plan for nasjonal­dagen

 2. Nå e det på tide å reflektere over hvordan vi ska feire suttende mai

 3. Vi må hoske å arbeide i haven på første mai

 4. Hosk atte det e du så må vige for meg

 5. En gang­bro til øyene udi sjøen, kan føre til at de så bor udi der tar seg inn til byen, å det e ikke bra

 6. Hvaffor ska je betale for at de så reise med boss ska kjøre på en egen vei?

 1. Drøset arild i.
 2. Drøset