Je e så leie av coronen

DRØSET: Nå kjenne je det, atte je begynne å ble både trette å leie av denne coronen så ikke vil slippe taget.

  • arild i.
    arild i.
Publisert: Publisert:

For det atte akkorat når vi så ud til å ver ferdige med denne sygen, å konne sende polakkene våres ned på Helgø for å kjøbe tonic water uden monnbind, så va det på’an igjen.

Borte hos von Winckelhumpen sine e de så redde for å få coronen atte de har fått seg en sånnen antibac-dosj så sprøyte alle så komme inn gjennom entrédøren med kroppssprit, å det e jo veldig ubehagelig for kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, så får det i øynene hver gang an springe inn å ud.

Je har nå tenkt det, atte hvisomatte vi skolle hatt en sånnen, så skolle vi heller hatt an på bagdøren så polakkene våres bruge.

Selv holde je meg helst inne foran peisen så je fyre i hele tiden, for det atte strømmen e blitt så voldsomt dyre på gronn av alle disse eletriske bilene så ikke har forriktige motor, men bare går på batteri, å det må je få lov til å onderstrege, atte je har på meg monnbind hele tiden.

Det så e så praktisk med monnbindene mine, så forresten e håndsydde av den fineste kashmiroll, e atte je har holl til sugerør i de, for på den måden kan je ha meg en liden jinn uden å ble syge å dø å sånn.

Å det vil je ikke ha noe av, for nå e det jo snart e jul å allslags.

Nei, det va bedre onder spanskesygen sie de, for det atte den gangen va det for det meste medlemmene av de arbeidende klasser så ble syge, å de går det jo an å bytte ud. Denne coronensygen e jo kjempeurettferdige, for det atte an kan ramme alle, uansett hvor masse de har på bog eller ikke.

Hva gir du meg?

Nei, nå må je bent frem få en av polakkene våres til å legge litt mer mahognyved på peisbålet, å skjenke meg en liden jinn. Nå gjelde det bare å onngå atte monnbindet komme på feil vei, for i så fall må je stikke inn sugerøret opp-ned, å da bler det jo helt umulig å få i seg jinnen.

Selv holde je meg helst inne
Publisert:

Drøset arild i.

  1. Når je vil ha meg litt jeger, kjøbe je et jeger­brød

  2. Når den fly­alarmen gikk, så tenkte je atte nå komme rosser­ene å tar oss

  3. Det smelle på Vaaland

  4. Godt nottår!

  5. Helledossen, det e jul igjen

  6. Åsså vi så har invitert treåtyve gjester på julaften

  1. Drøset arild i.