Det konne blitt ramaskrig

DRØSET: Kommonistene ødelegge Bredeblikk. Å vi så ska ha byjobileom å alt.

 • arild i.
  arild i.
Publisert: Publisert:

Je ser det, atte nede i Dompen der, nede på Bredeblikk, der har disse kommonistene så styre byens våres ødelagt en klassiske byvilla med å male an med noe billige plastikkmaling så de har komt over. Å det sie je bare, atte det konne ikke skjedd hvisomatte de hadde brokt forriktige polakker til å gjør jobben.

Hjemme hos osser har vi hatt forriktige polakker i mange år nå, og det e en velsignelse. Mens borte hos von Winckelhumpen sine, der de har en polakk så ikke e forriktige polakk, for det at an komme fra borti Baltikom, der e der mye løye så e blitt gjort av arbeid.

Gå an.

Her en dag så von Winckelhumpen va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, så sa an det til meg atte «nå går det ikke lenger» sa an. Å da tenkte an på det faktommet atte han polakken dis, så allså ikke e forriktige polakk, hadde lagt betongheller i havegangen dis, i stedenfor skifer.

Her oppe på Egenes har vi jo bestandig brokt skiferheller når vi legge haveganger, det vet jo alle, å tenk på den skammen så von Winckelhumpen sine skolle ble udsadde for, hvisomatte det hadde blitt kjent atte de hadde betongheller i havegangen? Det ville jo blitt ramaskrig.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Å da må je jo ile til å bare nevne det, atte je har ikke noe imod atte folk komme ifra borti Baltikom, der de e vande med å bruge betong til både haveganger å allslags, men nå snakke vi om Egenes, allså. Å det e akkorat det så har skjedd nede i Dompen der, på Bredeblikk lige i nabolaget til Monkehaven, å det skolle ble så fint til byjobileomet å alt, men så har disse kommonistene ødelagt alt.

Hva gir du meg?

Vi snakke om Bredeblikk. Det e jo nesten på Egenes, men ikke helt. Nei, nå allså. Nå må je bent frem ha meg en liden jinn.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det
Publisert:

Drøset arild i.

 1. Ska de ødelegge hele Olland­haug­skogen nå?

 2. Det konne blitt rama­skrig

 3. De e ude efter å ta rotten på osser

 4. Je går for koll

 5. Ska byen våres ver et moseom?

 6. Ikke klipp hekken når der blåse

 1. Drøset arild i.
 2. Drøset