Å, det e skjønt å kjøre boss

DRØSET: Det går mot lysere tider, men det e ikke helt vår enda.

 • arild i.
  arild i.
Publisert: Publisert:

Så von Winckelhumpen va ganske kolde her en dag så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

Å da sa an det, von Winckelhumpen, atte an ble så dyre nå, den nye veien så bossene ska kjøre på, atte det neste ikke går an. Så je sa det til an, ja, je sa det rett ud, atte det e nå pillemann ikke mitt problem, for je reise jo ikke med boss.

Nei, hvordan skolle det tatt seg ud?

Det va i det øyeblikket von Winckelhumpen gjorde meg oppmerksomme på det, atte det ikke e de så reise med bossen så betale for atte de reise med bossen, nei, det e det vi andre så gjørr.

Hva gir du meg?

Her har allså disse kommonistene så har tatt over byen våres gjort det sånn, atte når der e en eller aen lømmel fra nede på Rollen eller ude på Tasten, eller je vet ikke hvor, så løse billett for å reise med bossen, så e det je så betale. Det e jo ikke rettferdig. Je bler jo bilte med min egen Range Rover å alt.

Je bler helt altererte bare av tenke på det.

For det atte det e ikke sånn, atte je har noe imod bosser. Je konne godt reist med bossen selv je, hvisomatte det ikke va for atte der va follt av fremmede på an. Hadde je bare hatt bossen for meg selv, så hadde je ikke hatt noe imod å reise med an, å je konne godt stemt i med den der «En boss-sjåfør, en boss-sjåfør» eller «Å, det e skjønt å kjøre boss, der finnes ikke herligere skjoss», men allså ikke sammen med fremmede. Nei, ett sted må grensen gå, så han Valdemar Potin sie, eller hva an nå hete.

Så da måtte je bare si det til von Winckelhumpen, atte nå e der bare en ting å gjørr, å det e å ta på seg pelshuen å de varme vantene av kasjmiroll å sedde seg onder hengebjerken med en liden jinn å vente på våren.

Det hjelpe alltid mod urettferdigheden å alt det vonde i verden.

En eller aen lømmel fra nede på Rollen eller ude på Tasten

Publisert:

Drøset arild i.

 1. Je prøve å lave en plan for nasjonal­dagen

 2. Nå e det på tide å reflektere over hvordan vi ska feire suttende mai

 3. Vi må hoske å arbeide i haven på første mai

 4. Hosk atte det e du så må vige for meg

 5. En gang­bro til øyene udi sjøen, kan føre til at de så bor udi der tar seg inn til byen, å det e ikke bra

 6. Hvaffor ska je betale for at de så reise med boss ska kjøre på en egen vei?

 1. Drøset arild i.
 2. Drøset