Ska byen våres ver et moseom?

DRØSET: Hvis reglene alltid hadde vert sånn så de e nå, så måtte Domkirken sedd ud så Vistehulen.

  • arild i.
    arild i.
Publisert: Publisert:

Borte hos von Winckelhumpen sine hadde de brug for å rive garasjen for å sedde an opp igjen. Je hoske ikke helt hvaffor, men en aller aen gronn va der jaffal. Å da fikk von Winckehumpen beskjed fra kommunen å de, om atte alle forandringer så de gjorde, måtte tilbageføres til sånn så ting va opprinnelig.

Von Winckelhumpen fortvilte, for det atte hvisomatte han sadde opp en sånnen garasje så de hadde for hondre år siden, så ville der ikke ver plass inni an til en moderne bil. Jaffal ikke til en sånnen store teslenbil så von Winckelhumpen kjøre rondt i, å så ikke har forriktige motor, for det at an bare går på batterier.

Det va her en kveld så von Winckelhumpen va innom i døren, for det atte an hadde vert å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, nede ved Stokkenvannet, det lille, å der va et voldsomt regnver, å da sa an det, atte «Gå an», sa an, «Hvisomatte der alltid hadde vert sånne regler her i denne byen våres om atte alt måtte bogges sånn så det opprinnelig va bogd, så hadde Domkirken sedd ud akkorat så Vistehulen».

Da ble je litt overjidde, for hjemme hos osser har vi alltid udtalt Hvistehulen med stomme H. Va ikke dette litt i overkant folkelig av von Winckelhumpen?

«Å ikke bare det», sa von Winckelhumpen, «for hvisomatte vi hadde hatt sånne regler siden tidenes morgen, så hadde de ikke fått lov til å bogge Vistehulen en gang», å det har an jo helt rett i, selv om je savne den stomme H-en.

Je ser for meg det, atte nede hos byantikvaren, så sidde der follt av folk med skinnfeller rondt seg å banke hverandre i hodet med treklobber, å vet du hva? Je tror atte det e disse kommonistene så styre byen våres så har bestemt atte det ska ver sånn.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Nei, nå må je bent frem ha meg en liden jinn.

Da ble je litt overjidde
Publisert:

Drøset arild i.

  1. Når den fly­alarmen gikk, så tenkte je atte nå komme rosser­ene å tar oss

  2. Det smelle på Vaaland

  3. Godt nottår!

  4. Helledossen, det e jul igjen

  5. Åsså vi så har invitert treåtyve gjester på julaften

  6. Nå kjenne je det, atte je begynne å ble trette å leie av hele coronen

  1. Drøset arild i.