Første mai

DRØSET: Hjemme hos osser har vi hatt en liden diskosjon om atte vi skolle fått osser en sånnen robotgressklipper så kjøre rondt å rondt på plenen hele året å klippe der så det e nødvendig.

 • arild i.
  arild i.
Publisert: Publisert:

Vi konne jo sikkert spart jaffal en kvarte stilling på det, for vi har så store plen.

Men så e det noe med det, atte når det bler første mai, så e det noe eget med det å dra i gang motorgressklipperen, å sedde an i fri, å la an stå å dure i en krog av haven hele dagen, sånn atte vi heller kan sidde onder hengebjerken med en liden jinn, mens det høres ud så vi gjør borgerplikten våres, å arbeide i haven.

For det e jo sånn, atte første mai e arbeidets dag. Jaffal havearbeidets dag, å det e jo med å skabe et visst fellesskab atte vi alle, høye å lave, arbeide i havene våres, hver for seg men alligevel sammen, på denne dagen.

Je lige første mai.

I fjor så hadde de en traktor borte hos von Winckelhumpen sine, for det atte von Winckelhumpen sa det til meg en dag så an va innom i døren efter at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, atte hjemme hos de, så skolle de jammen santen overgå hele nabolaget.

Hva gir du meg?

Je syns det kan ble litt volgert.

Så efter det har von Winckelhumpen vert litt spage, men je ser det, atte de har fått seg to motorgressklippere så ska stå å dure i haven på første mai i år, til tross for atte plenen dis e liden så et frimerke, an kan knapt ver et par dekar.

Det eneste så kan true første mai-feiringen her oppe på Egenes i år, e de avskyelig høie bensinprisene så de kommonistene så styre landet vårt har innført. Regjeringen modarbeide ethvert forsøg på å skabe en fornoftige å festlige første mai-feiring i dette landet.

Gå an.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Nei, je må bent frem sedde meg onder den fine å grønne hengebjerken å ha meg en liden jinn.

Publisert:

Drøset arild i.

 1. Je prøve å lave en plan for nasjonal­dagen

 2. Nå e det på tide å reflektere over hvordan vi ska feire suttende mai

 3. Vi må hoske å arbeide i haven på første mai

 4. Hosk atte det e du så må vige for meg

 5. En gang­bro til øyene udi sjøen, kan føre til at de så bor udi der tar seg inn til byen, å det e ikke bra

 6. Hvaffor ska je betale for at de så reise med boss ska kjøre på en egen vei?

 1. Drøset arild i.
 2. Drøset