Vi må kotte i bodsjettet

DRØSET: Eletrisitetsregningen våres e blitt så store nå, at an begynne å nærme seg de samlede månedlige tonic water-kostnadene.

  • arild i.
    arild i.
Publisert: Publisert:

Je har derfor begynt å se på om der e noe vi kan kotte i eletrisitetsbodsjettet, sånn atte vi bler med å bidrar både til det grønne sjiftet, å til atte vi kan holde tonic water-kostnadene nede på et nivå vi så kan leve med, uden atte vi behøve å gå ned på antall flasker.

Det første je har tenkt å gjørr noe med, e å senke temparaturene i sovekvarterene til polakkene våre. Der trenge ikke ver så varmt om nettene hos de, å hvisomatte de fryse litt, så kan de jo ta hversitt ollteppe over dynen. Men de må ikke ble så nedkjølte atte de bler syge, å vi må sende de tilbagers til Polen å få noen nye opp her. Bare reise- å oppleringskostnadene vil da gjørr atte regnestykket går i minos.

Hva gir du meg?

Nå hadde vi tenkt å installere sånne varmekabler i oppkjørselen våres så ska holde sneen vekke til vinteren, men akkesom hos von Winckelhumpen sine borti gaden her, så vil jo det akkomolere en nødvendighed av å implementere snekanoner ved siden av, sånn atte der faktisk kan komme sne så varmekablene kan smelte, for det atte ellers så e der jo ikke vits i de, å der sner jo faktisk nokså sjelden av naturlige årsager her på våre kanter, spesielt nå med den globale oppvarmingen på gronn de klimaforandringene å all slags.

Borte hos von Winckelhumpen sine har de jo den udfordringen atte de har kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, så går rondt å tisse på sneen så snekanonene dis lave, å da bler an helt gule, å det e jo riktig festlig til påske, men ikke til jul, så det trenge je ikke å tenke på, men det e klart atte vi kan spare masse strøm på å få sneen tilkjørte fra Haukeli for eksempel, men det e jo heller ikke så veldig miljøvennlig, jaffal ikke hvisomatte disse lastebilene har sånne dieselmotorer. Å rent kostnadsmessig e det heller ikke direkte favorabelt for bodsjettet.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Nei, nå tror je nesten det allså, atte det eneste je kan gjørr nå, e å sedde meg ned foran peisbålet å ha en liden jinn. Ellers bler det for masse å ta inn over seg.

Publisert:

Drøset arild i.

  1. Nå kjenne je det, atte je begynne å ble trette å leie av hele coronen

  2. Ska de ødelegge hele Olland­haug­skogen nå?

  3. Det konne blitt rama­skrig

  4. De e ude efter å ta rotten på osser

  5. Je går for koll

  6. Ska byen våres ver et moseom?

  1. Drøset arild i.