Gasjechampagne

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en dag så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

  • arild i.
    arild i.
Publisert: Publisert:

Å da sa an det, at an hadde lest i avisen atte det va veldig viktig å delta på noe så hete «lønningspils». Je måtte si det så det e, atte je hverken kjenne Lønning eller har lagt merke til slipset hans.

Men von Winckelhumpen konne forklare atte det egentlig handle om atte folk tar seg en liden drink isammen, efter atte de har fått udbetalt gasje. Å det høres jo festlig ud, bortsett fra atte hverken von Winckelhumpen eller je får gasje ifra noen. Vi e dømde til å greie osser selv, med de smulene så e tilbage når de grådige skattemundighedene har tatt sitt.

Å det e ikke lide.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Samtidig e det jo sånn atte vi, hjemme hos osser, har noen ansadde polakker. Derfor kan vi jo i det minste stelle i stand en liden gasjechampagne for de. Det e verre stilt borte hos von Winckelhumpen sine, for de har bare én eneste polakk, å han e ikke forriktige polakk engang, for det at an komme fra borti Baltikom.

Det e klart det, atte vi konne jo alltids invitert von Winckelhumpen sin mann over på gasjechampagne hos osser, men da tror je bent frem atte han skolle fått nøye seg med et glass italienske prosecco, eller en spanske cava, siden an ikke e forriktige polakk. Graden av festligheder må jo dessuden stå i stil med den udbetalte gasjen, å je har en liden mistanke om atte von Winckelhumpen sine e litt knegne, for ikke å si nadige, så det kan jo ver atte vi må be an gå efter det første glasset.

Samtidig e det ikke fritt for det, atte je tenke atte en sånnen gasjechampagne hadde vert riktig festlig å ver med på for meg og, for det e jo en anledning til å ble litt bedre kjende med folk.

Men je e jo bare meg, å je kjenne meg jo ganske godt efterhvert.

Så kanskje je bare får nøye meg med å ta en liden jinn.

Det står i avisen atte det e veldig viktig å delta på noe så hete «lønningspils»
Publisert: