Konnskabens tre

DRØSET: Je konne se det på von Winckelhumpen, her en dag så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, atte der va noe så gnagde på an.

 • arild i.
  arild i.
Publisert: Publisert:

- Vet du hva de kommonistene så har overtatt byen våres ska gjørr nå, sporte an. Å la til: - De ska hugge ned konnskabens tre.

Hva gir du meg?

Det så skjer e allså det, atte biblioteket - eller biblen, så vi kalte det - har blitt rådhus. Ja, å det e jo en stond siden, men nå ska de forsyne meg ta vekke konnskabens tre udpå veggen mod Lars Hertervigs gade.

- Det sie je bare. Når bler der ramaskrig, sa von Winckelhumpen.

Selv har je alltid tenkt det, atte det å ha konnskabens tre udpå biblen, det va helt på sin plass. For det atte alle så gikk inn der å leste, eller lånte seg en bog, de ble jo litte klogere av det. Men nå når det har blitt rådhus, så e der ikke mere klogskab igjen, der inne.

Hvisomatte de hadde så masse konnskab, de så regjerte inne på rådhuset, så hadde de jo aldri tenkt på å ta ned det treet alligevel, så på en måde e jo fjerningen av konnskabens tre bare en slags oppsommering av alt det så de så sidde i bystyret har gjort til nå.

Kanskje skolle de gjort sånn så von Winckelhumpen, å tatt seg en liden portvin, av å til. Det hjelpe jaffal mod podagra, har je hørt.

Ja, enten det, eller så gjørr det podagraen verre. Men ett av to e jo ikke så verst.

Kanskje e det sånn, atte når vi ska ha sånnett 900-års jobileom for byen våres neste år, så kan vi feire atte vi endelig har blitt follstendig konnskabsløse?

Atte vi liksom begynte med å ver ganske kloge, å bygde domkirken å alt det der. Så fant vi silden, å så fant vi oljen, å nå e det slott.

Nå e der ikke mere å hente.

Nei, je får ta en liden jinn onder hengebjerken udi haven. Den ska jaffal ikke hugges ned med det første.

Publisert:

Drøset arild i.

 1. Tourist guide to the Bicycle motorway

 2. Tourist guide to Booeye

 3. Tourist guide to the Godale

 4. Tourist guide to Stavan­gers culi­naric high­points

 5. Nå e det sommer i haven allså

 6. Je e et friloftsmenneske

 1. Drøset arild i.
 2. Drøset