Horra for sottende mai!

DRØSET: Av å til, slide je med å finne meningen med ting.

Publisert: Publisert:

  • arild i.

Je sto akkorat å fikk polakkene våres til å stryge sottendemaiflaggene, ja de små så vi sedde ud overalt å vifte med å sånn, når je kom til å tenke på det med den sangen. For det atte hjemme hos osser, så e det tradisjon atte efter nasjonalsangen å en liden skål, så stemme vi i med «Se Norges Blomsterdal», før kanapéene.

Je tror veldig mange gjør det.

Je tror faktisk det, atte de så ikke gjør det, ikke kan påberobe seg å komme ifra et møblert hjem.

Men så va det allså, mens atte polakkene strøg disse flaggene, atte je kom i stoss over den teksten.

Je mene, hallo, «Se Norges Blomsterdal. Farvel du kvalme fangekrog. Den ville graneskog er nu så deilig sval!». Det rime ikke atte krogen kan ver kvalmen.

Je har jo vert kvalmen, det må medgis. Men je e ikke noen krog for det.

Å så e det jo sånn, atte vi kanskje, å på en lide flatterendes måde, av å til omtale de eldre i blant oss så kroger. En gammele krog, ikkesantvel? Særlig gamle koner risikere å ble tiltalte på den, så nevnt, ikke spesielt flatterendes måden.

E det da sånn å forstå, atte sangen handle om noen så forlade en gammele kone, å går ud i granskogen?

Je slide med å finne mening i dette.

Å så, på toppen av kransekagen - åh, det må je hoske; kransekagen -så ska det liksom ver en gammele fangekrog.

Jamen, hva betyr det, da?

E det en gammele kone så har vert kvalmen, å så har fangt noen, men så har de greid å bryde seg løs, å så storme de ud i den ville granskogen?

Handle sangen egentlig om Hans å Grete, du vet de to barnene så kom seg vekk, å så ble fangde av - ja, nemlig - en gammele kone inni skogen så spiste barn, noe je tror atte det går an å ble kvalmen av.

Det henge på greb.

Men hva har det med sottende mai å gjørr?

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Je må bent frem sedde meg ned onder hengebjerken udi haven å ha meg en liden jinn.

Horra for sottende mai!

Publisert:
  1. Je e en pinsevenn

  2. Horra for sottende mai!

  3. Byen våres e blitt et kommonistisk diktatur

  4. Horra for første mai – havearbeidets dag!

  5. Egenestonnellen? Tonnellen går jo ikke til Egenes. Den går til Tasten

  6. Hva? Ska vi ikke feire sottende mai heller nå?

  1. Drøset arild i.