• UTRADISJONELL KARRIÈREVEI: Mens de fleste på Viktorias alder går over til videregående skole, har 16-åringen selv andre planer. Kolstad, Tom

Viktoria (16) betaler én million for en karrière som ender når hun er 40

– For meg var det ikke noe alternativ å ta en vanlig utdanning.