• Boligprisene har steget nesten uavbrutt i 25 år. Denne leiligheten kostet 520.000 kroner i 1998. Nordvik

Leiligheten kostet 520.000 kroner i 1998. 21 år senere er prisen femdoblet

Sjekk hvor mye prisene har steget der du bor. Disse boligkjøperne kan le hele veien til banken.