Om gjesten raserer leilig­heten din med vilje, gjelder ikke Airbnbs forsik­ring. Dette bør du vite før du bruker tjenesten

Bildet er fra Amagasinets reportasje om Airbnb-leiligheter i utlandet. Foto: Privat

På nettsiden sin forteller Airbnb om forsikringer med dekning opptil 8,5 millioner kroner. Men det er flere unntak du bør være oppmerksom på.

Les hele saken med abonnement