To av tre har brukt mobil uten handsfree mens de har kjørt bil: – At foreldrene er verst, er urovekkende

Uoppmerksomhet er medvirkende faktor til én av tre ulykker.

MOBIL I BIL: Én av tre bruker mobiltelefon uten handsfree jevnlig, viser en fersk undersøkelse. De fleste svarer at de bruker mobilen mens de står i kø eller kjører på landevei.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

To av tre har brukt mobil uten handsfree mens de har kjørt bil. Én av tre gjør det jevnlig.

Det viser en undersøkelse Norstat har gjort på vegne av Storebrand (se flere detaljer i faktaboksene lenger ned i saken).

Verstingene er, kanskje overraskende, voksne med barn. Foreldre med tre barn eller flere kommer særlig dårlig ut på spørsmål om mobilavhengighet og mobilbruk på veier med høyere hastighet.

– Det er spesielt urovekkende at foreldre kommer så dårlig ut, da de skal være forbilder for barna i trafikken. Samtidig er det er rimelig å tenke at denne gruppen også har utsatt barna sine for denne unødvendige livsfaren i trafikken, sier fagsjef for motor i Storebrand, Petter Berg, og fortsetter:

BEKYMRET: Fagsjef for motor i Storebrand, Petter Berg, synes flere av tallene fra undersøkelsen er urovekkende.

– Ifølge Trygg Trafikk tilsvarer mobilbruk i trafikken nesten én i promille, men få foreldre ville satt seg bak rattet etter en flaske vin. Det er et tankekors.

Også pressekontakt og distriktsleder i Trygg Trafikk Østfold, Paal Gunnar Mathisen, mener de høye tallene er bekymringsfulle.

– At foreldrene er verst er urovekkende, de skal jo gå foran som et godt eksempel. Ungene lærer av dem også når det gjelder mobilbruk, så det er trist at man ikke tar det ansvaret, sier han og legger til:

– Barna er det kjæreste vi har. Bruker vi telefonen samtidig som vi kjører rundt med de minste i bilen, påfører vi dem unødvendig høy risiko.

HOLD FOKUS: Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk har følgende oppfordring til bilister: – Når du kjører bil: Kjør bil. Ikke gjør noe annet.

Skriver ut tusenvis av mobilbøter

Sommeren er høysesong for dødsulykker i trafikken, med 14 drepte i trafikken bare i juni i år. Ifølge Statens vegvesen er uoppmerksomhet medvirkende faktor til ca. 30 prosent av alle ulykker.

Blikket bort fra veien gir aller størst risiko for en alvorlig ulykke. Risikoen for farlige hendelser øker betraktelig etter to sekunder. På få sekunder rekker du å kjøre en strekning tilsvarende en fotballbane, i «blinde», ifølge Vegvesenet.

Årlig skrives det ut mellom 15.000 og 20.000 mobilbøter. UP har tidligere uttalt de kunne tidoblet antallet om de økte kontrollaktiviteten.

– Det er vanskelig å si hvor mange ulykker mobilbruk forårsaker. Få vil innrømme at de har brukt telefonen når det har skjedd en ulykke. Vi vet likevel at det skjer og at det har vært årsak til flere dødsulykker. Det er klart at telefonen gjør noe med oppmerksomheten og konsentrasjonen i trafikken, sier Mathisen.

Les også

Sommeren er høysesong for trafikkulykker. Her er de største farene som lurer.

Mobilbruk er årsak til flere ulykker

I dag er straffen for å bruke mobiltelefon under kjøring en bot på 1700 kroner. Nylig sendte imidlertid Samferdselsdepartementet ut et høringsnotat om innføring av prikk på førerkort for mobilbruk. I notatet kommer det frem at mobilbruk gir fra 22 til 164 ganger høyere risiko for ulykker enn vanlig kjøring.

– Vi støtter tiltak som vi håper funker, i alle fall når vi ser at det er så store mørketall knyttet til uhell og ulykker hvor telefonen er involvert. Betyr lovendringen at vi får én ulykke mindre, ønsker vi det hjertelig velkommen, sier Mathisen.

FARLIG: Risikoen for farlige hendelser øker etter kun to minutter med blikket vekk fra veien. I undersøkelsen svarer imidlertid 32 prosent at de har full kontroll, mens seks prosent sier mobilbruk har ført til nestenulykke.
Les også

Bilferie i sommer? Her får du gode råd på veien.

Straff påvirker mobilbruken

Halvparten av de spurte i Storebrands undersøkelse svarer at strengere straff ville påvirket mobilbruken deres i trafikken.

– 1700 kroner er nærmere en parkeringsbot enn straffen for promillekjøring i størrelsesorden, og da sier det seg selv at det ikke virker særlig avskrekkende for folk flest. Det må være en korrelasjon mellom alvorlighetsgrad og straff, sier Berg.

Han ønsker å minne om at grov uaktsomhet som mobilbruk kan føre til avkortning av forsikringsutbetaling.

– Det er viktig å huske på at det ikke bare er personlige eller materielle skader man risikerer ved å være uoppmerksom i trafikken. Man tar livsfarlige sjanser overfor alle andre som ferdes i trafikken. Men denne enorme risikoen er så enkel å eliminere, sier Berg.

Berg har følgende tips til bilistene:

  • Bruk handsfree.
  • Skru av varslingene på appene når du kjører bil.
  • Med dagens teknologi kan du bruke stemmekommando til alt på telefonen, så fysisk teksting er totalt unødvendig.
  • Nå som det er varmt, anbefales det også å ta pauser, som kan være en ypperlig mulighet til å oppdaterer seg. Ta heller flere pauser, så går du ikke glipp av noe.
Publisert: