IKT-Norge ber Regjeringen lage DAB-app for å sjekke dekningen

Mange opplever fortsatt mangelfulle DAB-signaler. IKT-Norge mener dette kan løses ved at brukerne innrapporterer egne erfaringer.

Heidi Austlid er ny administrerende direktør i IKT-Norge. Hun mener det er viktig at forbrukernes erfaringer med DAB tas på alvor.
  • Arve Henriksen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

«Det vil fortsatt være utfordringer med dekningen. Derfor jobbes det aktivt med å tette svarte hull, men det vil alltid være sårbarheter». Det sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen under Stortingsdebatten om DAB onsdag.

Selv om det bare er få uker igjen til ar Nordland som første fylke stenger FM-sendingene og blir heldigitale, opplever mange at DAB-radioen ikke finner signaler. Dette bekymrer interesseorganisasjonen IKT-Norge.

De er derfor fornøyd med forslaget fra SV hvor det heter at Stortinget ber regjeringen følge slukkingen av FM-nettet nøye, og løpende sikre seg at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden blir oppfylt i tråd med Stortingets forutsetninger.

Les også

1000 DAB-klager på to uker

God nok?

Derfor ber Interesseorganisasjonen IKT-Norge Regjeringen om å sikre at det blir utviklet en DAB-app, hvor forbrukerne kan innrapportere hvor de opplever bortfall av signaler.

Fortsatt er det ikke mer enn 28 prosent av norske biler som har montert DAB-radio. De som har DAB-radio, opplever likevel tidvise signalbrudd.

– På bakgrunn av den støyen som har vært og diskusjonen i Stortinget, er det grunn til å sette spørsmålstegn til om den reelle DAB-dekningen er god nok. Mye kan tyde på at de dekningsrapportene som eksisterer ikke har vært gode nok. Det handler derfor om å ta dekningsproblematikken på alvor, og det kan gjøres ved at folk kan rapportere direkte inn, sier administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid.

Hun understreker at det fortsatt er lenge til hele landet skal lukke dagens FM-sendinger, og at Norkring, som bygger ut DAB-nettet, jobber med å tette signalhullene som eksisterer.

Les også

Mysteriet med de forsvunne DAB-signalene

Folks DAB-dugnad

– Men det er viktig at dette gjøres ordentlig. Radio er et viktig varslingsinstrument og da er det viktig at dekningen er så god som mulig i hele landet, Austli.

Hun viser til nettsiden Fiksgatami, hvor folk kan innrapportere problemer om ting som er ødelagt, huller i veien, behov for rengjøring eller glatte veier. Austlid mener at initiativet til en slik app bør komme fra Regjeringen.

– Dette er et gigantisk digitalprosjekt som Norge er nødt til å lykkes med. Nå er vi svært nære første slukking, da er vi avhengig av gode rapporteringssystemer slik at vi er sikret god dekning. Det er ikke uten grunn at mange er urolig for overgangen til DAB, sier Austlid.

Les også

NAF er bekymret for bilistenes DAB-dekning

Roser forslaget

Ole Jørgen Torvmark, administrerende direktør i Digitalradio Norge, synes initiativet fra IKT-Norge er veldig bra.

– En godt utformet app kunne ha en fin informasjonseffekt, men det vil være helt essensielt at informasjonen er kvalitetssikret. Mange vet for eksempel ikke at det er to DAB-nett med noe ulik dekning, og tror de mangler dekning fra alle kanaler når de i realiteten har god NRK-dekning.

– Det er også viktig å vite noe om antenne på bilen, hvis man ikke bytter ut FM-antennen med DAB-antenne eller monterer DAB-antenne feil vil det påvirke mottaket. Disse dataene må registreres i en slik app, sier Torvmark.

Det har ikke lykkes å få en kommentar fra justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Her kan du lese mer om DAB:

Publisert: