Dette har du krav på ved flystreik

Du har tre valg og én ting du ikke bør gjøre.

Fører streik til at flyet ditt blir stående på bakken? Du kan du ha krav på tusenlapper i økonomisk kompensasjon.
Publisert: Publisert:

Det ble ingen streik blant bakkemannskaper og streiken blant flyteknikerne er over. Men SAS og pilotene har ikke kommet til enighet, og det er fortsatt fare for streik.

Hvilke rettigheter har du om flyreisen din rammes av streik i sommer?

– Ikke avbestill reisen selv

– Dersom det ser ut til flygingen din står i fare for å rammes av streik, er det viktig at du ikke avbestiller reisen selv.

Det advarer Thomas Iversen, som er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, i en pressemelding.

Avbestiller du selv, har du ikke krav på refusjon, noe du har om du venter til flyet blir innstilt.

Forbrukerrådet anbefaler derfor reisende å vente til avgangen eventuelt kanselleres. Da har du gode rettigheter.

– Dersom du ikke får direkte beskjed fra flyselskapet om at flyet er innstilt, så regn med at det går som vanlig.

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Tre valg

Blir flyet likevel innstilt som følge av streik, har du tre valg. Det samme gjelder om streiken fører til en forsinkelse på fem timer eller mer:

1. Ombooking snarest mulig

2. Ombooking til et senere tidspunkt

3. Pengene tilbake for reisen.

– Mange vil nok ønske ombooking, i håp om å komme seg av gårde på ferie raskt. Men dersom det blir streik, vil de reelle ombookingsmulighetene være små, siden verken selskapet du har billett med eller andre flyselskaper har ledige seter, sier Iversen.

Blir du stående på flyplassen i påvente av ombooket reise, skal flyselskapet sørge for mat, drikke og et eventuelt hotellopphold dersom det blir nødvendig.

Økonomisk erstatning

Blir flyturen kansellert eller mer enn tre timer forsinket, har du også krav på en såkalt standardisert økonomisk erstatning. Uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap.

Er reisen mer enn fem timer forsinket, kan du kreve å avlyse reisen og få full refusjon, i tillegg til standardisert erstatning.

– Hvor mye du har krav på, varierer på bakgrunn av standardiserte satser. Her vil blant annet avstanden mellom flyplassene spille inn, forklarer Iversen.

Så mye kan du kreve i kompensasjon:

  • 250 euro for alle flyginger opptil 1500 km
  • 400 euro for alle flyginger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km
  • 600 euro for alle øvrige flyginger

Takker du ja til ombooking til en annen flyging til bestemmelsesstedet ved kansellering, kan den standardiserte økonomiske erstatningen reduseres med 50 prosent hvis ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygingen med mer enn:

  • To timer ved flyging opptil 1500 km
  • Tre timer ved flyging innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km
  • Fire timer for alle øvrige flyginger

Standardisert økonomisk erstatning er ikke noe du får automatisk, men må kreve selv.

– Flyselskapene har gjerne en egen vei inn for dette, men det er ikke noe formkrav. Finner du en e-post-adresse, kan du bruke den, eller du kan skrive et brev, forklarer Iversen.

Han minner om at dersom kravet til flyselskapet ikke fører frem, kan du klage til Transportklagenemnda.

Unntak

Retten til standardisert økonomisk erstatning gjelder imidlertid ikke dersom kanselleringen eller forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter utenfor flyselskapets kontroll.

Det kan være ekstremvær og uforutsette sikkerhetstiltak. Eller streik. Da er det avgjørende om streiken er blant flyselskapets egne ansatte eller ikke.

Ansettelsesforholdet avgjør.

Er det flyselskapets egne ansatte som streiker, regnes ikke det som en omstendighet som fritar flyselskapet for erstatningsansvar, og du har følgelig krav på erstatning. Det har EU-domstolen avgjort.

Er de streikende ansatte i et annet eller et tredjeparts selskap, regnes det som en omstendighet utenfor flyselskapets kontroll, og du har ikke krav på standardisert erstatning.

Uenighet om erstatningsansvar

– Hva så med den pågående streiken blant flyteknikerne organisert i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO)?

– Er flyteknikerne ansatt i flyselskapet og flyselskapet må innstille eller utsette avgangen med fem timer som følge av streiken, har de et erstatningsansvar og kundene krav på standardisert økonomisk erstatning, mener Iversen i Forbrukerrådet.

Det er ikke SAS enige i. De viser til at streiken blant flyteknikerne omfatter flere flyselskaper der Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) er avtalepart.

– Dette er derfor utenfor SAS’ kontroll og utløser derfor ikke standard EU-kompensasjon (E261).

Det skriver pressesjef i SAS, Tonje Sund, i en e-post til oss.

En argumentasjon Forbrukerrådet finner merkelig.

– Det er ikke noe jeg klarer å lese ut av EU-dommen, og jeg sliter med å forstå hvordan fagforeningstilhørigheten til de ansatte i flyselskapet skal kunne påvirke. Er de ansatt, er de ansatt, poengterer Iversen.

Norwegian viser til at de følger EUs forordning 261/2004 om passasjerers rettigheter, uten å svare direkte på om kunder som rammes av den pågående flyteknikerstreiken, kan ha krav på standardisert økonomisk erstatning.

Hos Widerøe peker man på at flyteknikerne ikke er ansatt i Widerøes flyselskap, men i Widerøe Technical Services. Begge eid av Widerøe AS.

Flyselskapet mener en streik blant flyteknikere ansatt i Widerøe Technical Service, er omstendigheter utenfor flyselskapets kontroll og dermed ikke utløser et krav på standardisert erstatning.

Forbrukerrådet har laget en flykalkulator som regner ut hva du har krav på. Den finner du på Forbrukerrådets hjemmeside.

Har du hatt dokumentert økonomisk tap som er større enn den standardiserte kompensasjonen, kan du også kreve erstatning for dette.

Dette forutsetter at årsaken til innstillingen ligger innenfor flyselskapets kontroll. I tillegg må det påførte økonomiske tapet være en sannsynlig følge av innstillingen.

NB! Reiseforsikringen din dekker ikke tap som følge av streik.

Publisert: